Personvern og sletting: Ny sak i Elklagenemnda - Hjort
Hva leter du etter?

Personvern og sletting: Ny sak i Elklagenemnda

Sletteplikten i GDPR artikkel 17, gjelder ikke når videre behandling er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

 

 

En nylig sak i Elklagenemnda illustrerer behovet for å gjøre konkrete vurderinger av lagring og sletting av personopplysninger.

Saken gjaldt spørsmål om et strømselskap og en privatperson hadde inngått en bindende avtale om strøm. Selskapet hevdet at privatpersonen hadde samtykket til avtaleinngåelse muntlig over telefon. Selskapet gjorde lydopptak av denne typen telefonsamtaler, men lydopptaket var senere blitt slettet, noe selskapet begrunnet med GDPR. Klagen fra kunden kom før selskapet slettet lydopptaket, og selskapet forklarte at de hadde kontrollert lydopptaket før det ble slettet. Ifølge selskapet bekreftet opptaket at kunden hadde bestilt strømabonnementet.

Når strømselskapet hadde valgt å slette lydopptaket til tross for at var oppstått uenighet om avtaleinngåelsen, kom nemnda til at tvilen om hva opptaket viser måtte komme forbrukeren til gode. Saken fra Elklagenemnda illustrerer at det i visse tilfeller ikke bare er tillatt, men helt nødvendig med videre lagring selv om sletterutinene i utgangspunktet angir en kortere lagringstid.

Elklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som behandler tvister mellom strømkunder og energiselskap.

kilde: https://www.elklagenemnda.no/

Vi gir deg nødvendig innsikt til å optimalisere bruken av persondata både strategisk og forretningsmessig innen lovens grenser.

Vi har lang erfaring med praktiske spørsmål knyttet til ivaretakelse av personvernet i ulike forretningsprosesser og finner løsninger tilpasset våre klienters behov.