Webinar: Arveavgift - hva skjer nå? - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Arveavgift – hva skjer nå?

Ny arvelov og mulig innføring av arveavgift aktualiserer behovet for å se på gjennomføringen av generasjonsskifte.

Skal familieselskapet eller formuen overføres til neste generasjon bør arvelater i god tid vurdere hvordan overføringen best gjennomføres. Vellykkede generasjonsskifter krever grundig planlegging og forankring i familien. Vår erfaring er at slike prosesser tar tid, men at en veloverveid prosess og en god familieavtale bidrar ikke bare til å sikre en vellykket overføring av verdier fra en generasjon til den neste, men også minsker sannsynligheten for konflikter etter arvelaters død.

I webinaret 18. mars gikk forbrukerøkonom Lene Drange og våre eksperter gjennom mulighetene og begrensningene som ligger i den nye arveloven, adgang til å gi fremtidsfullmakt og kommentere på den mulige innføring av arveavgift etter høstens valg. I tillegg ga de innspill på mulige selskapsmessige tilpasninger, hvilke fallgruver og skattefeller som bør unngås samt hvilke tiltak som kan være med å sikre verdier og økonomi i overføringen.

Lene Drange er kjent som programleder og økonomiske rådgiver i «Luksusfellen» på TV3.

Med ekspertise innen selskapsrett og skatt presenterer Hjortpartner Thomas Alnæs hvordan generasjonsskifter og strukturering av fremtidig eierskap kan planlegges og gjennomføres med sikte på forutberegnelighet for arvingene og virksomhetene samt begrensning av negative skatte- og avgiftsmessige effekter.

Hjortpartner Sicilie Tveøy gir en kort innføring i hvilke arverettslige- og ekteskapsrettslige forhold som må avklares når verdiene skal overføres fra en generasjon til en annen.

 

Se webinaret on-demand her:

Webinar: Arveavgift - hva skjer nå?
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

 

Lene Drange er kjent fra «Luksusfellen» på TV3 hvor hun er tidenes yngste programleder og økonomiske rådgiver. Lene er styreleder i VerdiStiftelsen. Verdistiftelsen har som hovedformål å bevisstgjøre og skape sunne holdninger om personlig økonomi, hos ungdommer og unge voksne, ved å formidle objektiv og uavhengig kunnskap. Lene har også skrevet to bøker. «Snaponomi – bli supergod på egen økonomi» ble utgitt i januar 2020 og nominert til Brageprisen i åpen klasse for nyttebøker. Oppfølgeren «Pengeplanen – syv steg til en god familieøkonomi» kommer i vinter 2021.

partner selskapsrett transaksjoner

Thomas Alnæs er partner i Hjorts avdeling for transaksjoner. Alnæs har særlig kompetanse innenfor M&A og skatt og selskapsrett. Han arbeider hovedsakelig med selskapsrådgivning, transaksjoner, fondsstrukturer og transaksjonsdrevne incentivordninger for ledernivået i selskaper.

Sicilie Tveøy er partner i Hjorts avdeling for familie-, arv- og skifterett, og bistår også klienter innenfor disse rettsområdene i internasjonale saker. Hun har lang erfaring og bistår både i forbindelse med ektepakter, samboeravtaler, testamenter, arveavtaler/generasjonsskifte og økonomisk oppgjør både ved samlivsbrudd og dødsfall.