Digital arv - hvordan sikre at etterlate får tilgang til dine digitale bilder?
Hva leter du etter?

Digital arv – hvordan sikre at etterlate får tilgang til dine digitale bilder?

Viktige familiebilder og hverdagsglim lagres gjerne på mobiltelefoner og i digitale skytjenester. Hva skjer med bilder, barnas elektroniske spill, bøker og filmer ved samlivsbrudd eller dødsfall?

Hverdagen er elektronisk. Vi bruker PC, iPad og telefon til å kjøpe tjenester som vi benytter i hverdagen. De fleste av oss har liten kunnskap til vilkårene på de avtalene vi inngår.

Utviklingen av elektroniske tjenester reiser utfordringer på ektefelle- og dødsboskifter. Det kreves inngående kunnskap om de enkelte tjenestene dersom du ønsker å ivareta dine interesser til digitale tjenester ved samlivsbrudd og dødsfall.

Reglene for digitale medier ved samlivsbrudd - din konto, dine bilder

Ved samlivsbrudd er utgangspunktet at du beholder alle dine digitale tjenester som er registrert på deg. Du beholder blant annet din Google- eller Apple-konto; med bilder, dokumenter og eventuelt nedlastede spill og bøker. Det er også den som har registrert en profil på Facebook, Instagram og TikTok som beholder bilder og videoer som er har lagt ut.

Hvordan sikre dine etterlate digitale tilganger?

Ved dødsfall er det noe mer innviklet. Egne dokumenter og bilder, som ligger på en Apple- eller Google-konto, vil som et utgangspunkt gå tapt fordi det er ingen andre enn deg selv som kjenner passordet til din konto. Heldigvis har selskapene forstått at både bilder og dokumenter kan være viktig for de etterlatte å få tak i.

Apple innførte «Kontoarving», en arving til enkelte digitale tjenester i Apple som du oppnevner mens du lever. «Kontoarvingen» får tilgang til blant annet dine bilder, kontakter og e-post ved bortgang. Det betyr at kontoarvingen kan få tilgang til å kopiere alle personlige dokumenter og bilder før kontoen stenges. Google leverer samme tjeneste for de som har lagret dokumenter og bilder hos dem.

Ulike regler på digitale og fysiske gjenstander

Hovedregelen er at digitale kjøp, som spill til barna og bøker, serier, filmer og musikk som er lastet ned til privat bruk, ikke gir deg samme rettigheter, og kan dermed ikke fritt testamenteres. For de fleste tjenester er avtalevilkår en personlig og livsvarig rett til å bruk, en såkalt lisensavtale. Disse elektroniske tjenestene vil dermed bortfalle ved dødsfall hos kontoeier.

Facebook og Instagram har regulering av konto ved dødsfall. På Facebook er det mulig å etablere en minneside, og kontoen kan avsluttes av den etterlatte. Det er ikke mulig å endre tidligere innlegg, eller beholde kontoen.