Høstseminar i arbeidsrett 2024 - Hjort
Hva leter du etter?

Høstseminar i arbeidsrett 2024

Våre anerkjente arbeidslivsadvokater inviterer til seminar.
Torsdag 19. september
kl 12:00-16:15
Registrering fra kl. 11:45

Arbeidstakere stiller stadig høyere krav til hvordan arbeidsgivere opptrer og ivaretar deres interesser. Dagens arbeidsliv preges av at mennesker og begivenheter må håndteres riktig, slik at man unngår feil som kan få alvorlige konsekvenser for både renommé og lønnsomhet.

Seminaret vil ta for seg nyheter innenfor arbeidsretten, varsling om kritikkverdige forhold, hva som skal til for at arbeidsgiver kan si opp sykemeldt ansatt, arbeidstid, bonusordninger/insentivordninger og lønnsforhandlinger. For mer informasjon, les programmet under.

Seminaret koster 1500 kr per deltaker, påmelding er bindende. Begrenset antall plasser.

Meld deg på

Program

11.45 – 12.00

Kaffe og registrering

12.00 - 13.00

Nyheter i rettsutviklingen

 

Ved partnerne Alex Borch og Einar Engh.

Vi gjennomgår nyheter i rettsutviklingen på arbeidsrettens område – både lovgivning og rettspraksis.

13.00-13.15

Pause

13.15 – 13.45

Varsling om kritikkverdige forhold

 

Ved partner Anne Marie Due og advokat Håvard Nybakk Vang.

Etter Høyesteretts dom i HR-2023-2430-A er det interessant å se på hva som regnes som et varsel, og betydningen av at en ytring sees som et varsel. Vi går nærmere inn på dette, i tillegg til arbeidsgivers håndtering og styringsrett i behandling av varslingssaker.

13.45 – 14.15

Hva skal til for at arbeidsgiver kan si opp en ansatt som er sykemeldt?

 

Ved partner Jens Kristian Johansen og advokat Stine Bjørnstad.

Vi går gjennom arbeidsgivers plikter og behov, som må vurderes opp mot de ulempene en oppsigelse kan medføre for den ansatte.

14.15 – 14.30

Pause

14.30 – 15.00

Arbeidstid

 

Ved specialist counsel Tor-Børge Bendiksen og senioradvokat Ørjan Molstad Johansen.

Utnytter virksomheten din de mulighetene som ligger i arbeidstidsbestemmelsene? Som arbeidsgiver er det flere ting det kan være lurt å tenke over, blant annet unntak for ledende og særlig uavhengige stillinger, gjennomsnittsberegning og rammene for overtid.

15.00 – 15.30

Hvordan legge opp til en god bonusordning/insentivordning?

 

Ved partner Claude A. Lenth og advokatfullmektig Sylvia Helene Lind.

Vi ser nærmere på hva som kan gjøre bonusog insentivordninger effektive. Som arbeidsgiver er det lurt å ha kontroll på formålet med bonus, saksbehandling, arbeidsgivers endringsadgang, behandling av feriepenger i bonusutbetalinger, og integrering av bonus i pensjonsgrunnlaget.

15.30 – 15.45

Pause

15.45 – 16:15

Lønnsforhandlinger

 

Ved partner Christopher Hansteen og advokatfullmektig Maria Brandtzæg

Lønn og lønnsforhandlinger er sentrale i et arbeidsforhold. Det er i alles interesse at det blir gjennomført på en formålsmessig måte. Vi går nærmere inn på hvordan arbeidsgiver kan legge opp dette. I tillegg ser vi på hvor vidt tillitsvalgte kan kreve innsyn i lønnsopplysninger.

16.15 - utover

Tapas og god drikke