Stine Bjørnstad - Hjort
Hva leter du etter?

Stine Bjørnstad

Advokat

Stine Bjørnstad arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og virksomhetsstyring. Hun bistår både norske og internasjonale klienter, blant annet i saker om oppsigelse, nedbemanning, utforming av arbeidsavtaler, granskninger og sluttavtaler.

Tidligere har Stine hatt flere praktikantopphold, blant annet hos Lovavdelingen, Kommuneadvokaten i Oslo og hos Hjort. Hun har også arbeidet som konsulent i Romerike og Glåmdal tingrett under studiet.

Stine var skriveplasstipendiat hos Hjort, og skrev masteroppgave om de krav som stilles til dokumentasjon av utvelgelsen ved nedbemanninger. Masteroppgaven undersøkte hvilke krav domstolene stiller til arbeidsgivers dokumentasjon i nedbemanningsprosesser, og da særlig rundt bruken av utvelgelseskriterier.

Arbeidserfaring
2024
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2022
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2019
2021
Konsulent, Nedre Romerike tingrett
2021
Skrivestipendiat, Advokatfirmaet Hjort
2021
Praktikant, Lovavdelingen, Justisdepartementet
2021
Trainee, Kommuneadvokaten i Oslo
2021
Trainee, Advokatfirmaet Haavind
2021
Trainee, Advokatfirmaet Hjort
2020
Undervisningsassistent, Universitetet i Oslo
Utdanning
2021
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2019
1. semester pyskologi profesjon, Universitetet i Oslo