Håvard Nybakk Vang | Hjort

Hva leter du etter?

Håvard Nybakk Vang

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig

Håvard Nybakk Vang er advokatfullmektig i Hjorts avdeling for arbeidsliv og virksomhetsstyring. Han har særlig kompetanse innen arbeidsrett, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og tvisteløsning innen alle arbeidsrettslige problemstillinger. Vang arbeider blant annet med oppsigelse, avskjed, lønnskrav og arbeidsavtaler, og har i tillegg særlig arbeidet med statsansatterett og konkurranseklausuler.

Vang fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2019. Han har fordypning i individuell og kollektiv arbeidsrett, cybersecurity og utlendingsrett. Han skrev masteroppgave med tittelen «Forholdet mellom Arbeidsretten og de alminnelige domstolene», og er spesielt interessert i kollektiv arbeidsrett.

Arbeidserfaring
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
Stipendiat, Advokatfirmaet Hjort DA
2018
2019
Teamleder og juridisk rådgiver, Barnas Jurist
2018
Praktikantopphold, Angell Advokatfirma AS
2017
Saksbehandler, Barnas Jurist
Utdanning
2013
2019
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap

Juristforbundet