Håvard Nybakk Vang - Hjort
Hva leter du etter?

Håvard Nybakk Vang

Advokat

Håvard Nybakk Vang bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og tvisteløsning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret, herunder statsansatterett, forvaltningsrett og pensjon. I tillegg har han arbeidet mye med offentlige og offentlig eide virksomheter, og har bred erfaring med de særlige problemstillingene som oppstår for virksomheter innenfor offentlig sektor.

Håvard har prosedert flere saker for tingretten og lagmannsretten innenfor ulike arbeidsrettslige problemstillinger, herunder oppsigelse, avskjed samt kostnadsansvaret for fremtidig regulering av pensjonsrettigheter.

Han har også erfaring fra en rekke granskningsoppdrag. Granskningsoppdragene har blant annet omfattet spørsmål om brudd på arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig arbeidsmiljø, trakassering i ulike former, brudd på taushetsplikt og brudd på arbeidstakernes individuelle rettigheter.

Arbeidserfaring
2021
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2019
Stipendiat, Advokatfirmaet Hjort
2018
Teamleder og juridisk rådgiver, Barnas Jurist
2018
Praktikantopphold, Angell Advokatfirma AS
2017
Saksbehandler, Barnas Jurist
Utdanning
2019
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap

Juristforbundet