Claude A. Lenth - Hjort
Hva leter du etter?

Claude A. Lenth

Partner

Claude A. Lenth har sitt hovedarbeidsområde innenfor arbeidsrett og personvern/GDPR, og har arbeidet med disse fagområdene som advokat i mer enn 20 år. Han er også rangert innenfor arbeidsrett og personvern i Legal 500 og Chambers Europe.

Han har en omfattende klientportefølje bestående av nasjonale og internasjonale selskaper og virksomheter, herunder offentlige virksomheter. Han bistår også ledende ansatte. Claude rådgir innenfor alle områder av arbeidsretten, herunder pensjon. Bistanden gjelder blant annet restrukturering og omorganisering, virksomhetsoverdragelse, arbeidsmiljø, herunder varslingssaker og interne granskninger, individuelle oppsigelses- og avskjedssaker, konkurranse- og kundeklausuler, innleie/utleie av arbeidstakere samt forhandling av sluttavtaler mv. Han bistår også i prosedyreoppdrag for de alminnelige domstolene samt voldgift.

Claude er også medredaktør av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven «Arbeidsrett.no» som utgis av Fagbokforlaget både i bokform og elektronisk versjon.

I tillegg til arbeidsretten er han spesialisert innenfor personvern/GDPR som han har jobbet med siden 1997. Han har omfattende erfaring med alle typer personvernspørsmål innenfor en rekke forskjellige bransjer og samfunnsområder, inkludert innenfor arbeidslivet, forskning og helsesektoren, granskningsoppdrag, e-handel og nettløsninger, media samt innenfor markedsføring. Han bistår både private og offentlige virksomheter med alle typer personvernrettslige problemstillinger og oppdrag. Bistanden gjelder blant annet compliance, overføring av personopplysninger utenfor EØS-/EU-sonen, herunder skytjenester, evaluering og etablering av datasikkerhetsrutiner, herunder dokumentasjonskravene knyttet til informasjonssikkerhet og internkontroll, bistand ifm. tilsynssaker og klagesaker for Datatilsynet og Personvernnemnda. Han bistår også klienter med personvern innen granskning, databeslag og forsvareroppdrag.

Han har de siste par årene bistått en rekke private og offentlige virksomheter med tilpasning til det nye GDPR regelverket og deltatt aktivt i høringene knyttet til ny personopplysningslov gjennom sitt verv i Juristforbundets fagutvalg for personvern.

Arbeidserfaring
2008
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2006
2007
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2003
2006
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
1999
2002
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
1997
1998
Vitenskapelig assistent, Institutt for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
Utdanning
1999
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening
Medlem av Foreningen for Jus og EDB
Medlem i Juristforbundets Fagutvalg for personvern
Varamedlem i Personvernnemnda (2001-2004)

Rangeringer

Claude A. Lenth har i flere år vært rangert som spesialist innenfor både arbeidsrett og personvern i både Legal 500 og Chambers Europe.

Legal 500: Claude Lenth ‘is an excellent lawyer to work with, providing fast and hands-on advice on all aspects of employment law‘.

Rangert som «leading individual» i Legal 500 EMEA: «Claude Lenth has worked with us for several years. He understands the complexity of our business and has great skills in laws regarding GDPR and the working environment.»

«Claude Lenth is an excellent lawyer who does not only guide clients on the legal requirements in Norway but also gives pragmatic and solution-oriented advice, which is what the client wants.»

Chambers Europe: Claude Lenth primarily offers clients advice on various employment law matters, including non-compete and non-solicitation clauses, GDPR, restructurings and employee transfers. A client notes his «broad experience» and appreciates that he «always answers his phone or calls back promptly, giving solid advice.»

Legal 500: Claude er rangert som “Leading Individuals” i kategorien arbeidsrett samt individuelt rangert i kategorien TMT.

Publikasjoner
  • Medredaktør av kommentarutgaven «Arbeidsrett.no», Kunnskapsforlaget 2017 og elektronisk (arbeidsrett.no).
  • Medforfatter av boken «Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold», Universitetsforlaget 2016
  • Medforfatter av boken «Personopplysningsloven – en håndbok», Kommuneforlaget i 2000
  • Vitenskapelige avhandling: «Adgangen til å behandle person-opplysninger» ved UiO, Institutt for rettsinformatikk, Complex 2/2000
Annet relevant
  • Veileder og sensor ved UiO både innenfor arbeidsrett og personvern
  • Holder regelmessig forelesninger innenfor fagområdet arbeidsrett og personvern.