Maria Brandtzæg - Hjort
Hva leter du etter?

Maria Brandtzæg

Advokatfullmektig

Maria Brandtzæg arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Hun bistår både norske og internasjonale arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, blant annet i forbindelse med oppsigelse, nedbemanning, arbeidstid og alle stadier av varslingssaker. Hun innehar også kompetanse innenfor personvernsrettslige problemstillinger med en side til arbeidsrett, slik som oppbevaring av ansattes personopplysninger og innsyn i ansattes elektronisk lagret materiale.

Maria bistår også norske og internasjonale klienter innen sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. Hun har erfaring med omfattende og kompliserte tvistesaker med utspring i kommersielle kontraktsforhold.

Hun skrev masteroppgave innenfor erstatningsrett og menneskerettigheter.

Arbeidserfaring
2022
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2022
Jurist/saksbehandler, Barnas Jurist
2022
Saksbehandler, ID-juristen
2021
Trainee, Advokatfirmaet Hjort
2019
2021
Saksbehandler, Gatejuristen
2019
2020
Kollokvieveileder, Høgskolen i Innlandet
Utdanning
2022
Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
2020
Bachelorgrad i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
Medlemskap | Tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Norges Juristforbund