Regjeringen varsler endringer i permitteringsreglene - Hjort
Hva leter du etter?

Regjeringen varsler endringer i permitteringsreglene

Regjeringen la i går frem forslag til endringer i permitteringsreglene for å redusere arbeidsgivers økonomiske forpliktelser ved permittering.

I vår artikkel «Koronaviruset kan bli kostbart for norske arbeidsgivere» tidligere denne uken presenterte vi de faktiske kostnadene permittering kan medføre for arbeidsgiver. Som det fremgår vil en permitteringsprosess etter dagens regler medføre betydelige kostnader for arbeidsgiver.

Regjeringen la i går frem forslag til endringer i permitteringsreglene for å redusere noe av kostnadene for arbeidsgiver. Den viktigste endringen for arbeidsgivers del er at den såkalte arbeidsgiverperioden foreslås forkortet fra 15 til 2 arbeidsdager ved full permittering. Regjeringens forslag omfatter ikke varslingsperioden som reguleres av tariffavtalene. Her er varslingsperioden 14 dager og kan reduseres til 2 dager ved uforutsette hendelser. Myndighetenes pålegg om å midlertidig stenging av en rekke virksomheter sist torsdag vil være en slik uforutsett hendelse. Dersom forslagene vedtas av Stortinget vil det medføre at arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering begrenses til minimum 4 dager og maksimum 16 dager før NAV overtar regningen. I tillegg foreslår Regjeringen at arbeidstakere skal ha rett til dagpengene fra første dag (reglene om ventedagene blir fjernet) og at retten til dagpenger i tilfelle delvis permittering, gjelder allerede ved 40% reduksjon av arbeidstiden i motsetning til 50% reduksjon som er dagens krav.

De varslede reglene er viktige økonomiske tiltak for arbeidsgiverne, samtidig som de vil føre til at arbeidstakerne som permitteres vil motta mindre. Dagpengene utgjør 62,4% beregnet av en årslønn på maks 6G (som er årsinntekt på ca. 600.000). For inntekt utover dette beregnes det ikke dagpenger. Svært mange arbeidstakere må derfor belage seg på betydelige reduksjoner i sine inntekter fremover.

Reglene er ennå ikke vedtatt, og det gjenstår å se om forslaget får gjennomslag i Stortinget. Første gangs behandling er mandag 16. mars og andre gangs behandling er torsdag 19. mars. Forslaget inneholder også en hjemmel for å kunne gi reglene tilbakevirkende kraft hvilket i så fall gjelder for de bedrifter som allerede har permitterte ansatte. Advokatfirmaet Hjort følger utviklingen daglig og vi vil oppdatere artikkelen når vi vet mer.