Ønsker du å søke jobb hos Hjort? - Hjort
Hva leter du etter?

Ønsker du å søke jobb hos Hjort?

Les vår HR-sjef Silvia Økland Greffs søknadstips

Kan du fortelle litt om Hjort?

Vi er først og fremst et advokatfirma for næringsliv og offentlig forvaltning. Samtidig speiler Hjort det samfunnet vi lever i. Det gjelder både innenfor type oppdrag, klienter og fagområder. Samfunnsansvar er viktig for oss, og vi tar det ansvaret blant annet ved å prosedere og gå i retten. Og våre advokater går mye i retten! Vi har modige advokater som tør å ta krevende saker. Det gjør noe med oss som jobber her, og det gjør noe med kulturen vår. Vi har et løfte til våre medarbeidere der vi sier at alle i Hjort skal få lov til å være på sitt beste  – på vei til et felles mål. Det jobber vi for hver eneste dag. Hjort er et godt sted å være.

Hva ser du etter når du rekrutterer til Hjort?

Jeg ser etter den berømte «totalpakka». Ved siden av juridiske ferdigheter er sosial kompetanse veldig viktig. Skal du lykkes hos oss, må du like å være en del av et team, heie på kollegaene dine og ønske å lykkes sammen med andre.  Trøkk er en av verdiene våre. I det ligger det at vi ser etter mennesker med energi og gjennomføringskraft.

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for Hjort?

Jobberfaring! Som nyutdannet har du ikke mange parametere å bli vurdert på, men jobberfaring betyr noe. Jeg vil på det sterkeste anbefale å søke et trainee opphold hos et av advokatfirmaene. Dette gir relevant erfaring, og du får vite mer om hva som kan vente deg etter studiene. Samtidig er også annen jobberfaring og frivillige verv relevant. Har du for eksempel jobbet i butikk eller i en restaurant, så vil du ha referansepersoner som kan fortelle meg hvordan du er som ansatt og kollega.

Hvor mye vektlegger Hjort på karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Vi ønsker advokater som har solid juridisk kunnskap. Det er da ikke til å komme unna at gode karakterer er viktig. Samtidig vet vi at det skal mer til enn bare gode karakterer for å bli en god advokat. Kompetanse er mer enn kunnskap.

Har du noen tips til jobbintervjuet?

Still forberedt, smil og pust med magen!

Har du flere spørsmål? Ta kontakt!