Stipend og skriveplass | Hjort

Hva leter du etter?

Stipend og skriveplass

Hjort-stipendet og skriveplass

Med skriveplass får du faglig bistand, hyggelige kolleger og et arbeidsmiljø å være i mens du skriver masteroppgave. Det følger et stipend med skriveplassen. Første del utbetales ved oppstart og den resterende andelen av stipendet når oppgaven er levert. Tilbudet innebærer bistand fra en advokat i Hjort som kan bidra faglig, i tillegg til veilederen man får tildelt fra Universitetet. Stipendiaten vil ikke bli pålagt arbeidsoppgaver under skrive perioden, og har tilgang til alle våre kontorfasiliteter; blant annet pc, bibliotek, juridiske databaser og kantine. Tilbudet gis til én student per semester. Flere av våre advokater har hatt skriveplass som starten på sin karriere i Hjort.

Send oss din søknad med en kort beskrivelse av hva du ønsker å skrive om, CV og karakter utskrift. Tildelingen baseres på faglige resultater, personlige egenskaper og tema for masteroppgaven.

Søknadsfrist for høsten 2020 er 1. juni.