Søk skriveplass med stipend hos Advokatfirmaet Hjort - Hjort
Hva leter du etter?

Skriveplass hos Advokatfirmaet Hjort

Hjort tilbyr skriveplass for masterstudenter både høstsemester og vårsemester.

Hvorfor søke skriveplass hos Hjort?

Med skriveplass hos Hjort får du faglig bistand, hyggelige kolleger og et godt arbeidsmiljø å være i mens du skriver masteroppgave. Faglig bistand fra advokater i Hjort kommer i tillegg til veilederen du får tildelt fra universitetet. Som stipendiat hos oss får du tilgang til alle våre kontorfasiliteter; blant annet pc, bibliotek, juridiske databaser og kantine, og full frihet i skriveperioden. Flere av våre advokater har hatt skriveplass som starten på karrieren sin i Hjort.

Det følger et stipend med skriveplassen. Første del utbetales ved oppstart og den resterende andelen av stipendet når oppgaven er levert.

Hva ser vi etter?

Tildeling baseres på faglige resultater, personlige egenskaper og tema for masteroppgaven.

Send oss din søknad

Send søknad med en kort beskrivelse av hva du ønsker å skrive om, CV og karakterutskrift. Husk å oppgi hvilket semester du søker for: Skriveplass hos Hjort.