Stipend og skriveplass - Hjort
Hva leter du etter?

Skriveplass hos Advokatfirmaet Hjort

Hjort tilbyr skriveplass høstsemesteret 2023.

Hvorfor søke om skriveplass?

Med skriveplass hos Hjort får du faglig bistand, hyggelige kolleger og et arbeidsmiljø å være i mens du skriver masteroppgave. Tilbudet innebærer faglig bistand fra advokater i Hjort, i tillegg til veilederen man får tildelt fra universitetet. Stipendiaten vil ikke bli pålagt arbeidsoppgaver under skriveperioden, og har tilgang til alle våre kontorfasiliteter; blant annet pc, bibliotek, juridiske databaser og kantine. Flere av våre advokater har hatt skriveplass som starten på sin karriere i Hjort.

Tildelingen baseres på faglige resultater, personlige egenskaper og tema for masteroppgaven.

Det følger et stipend med skriveplassen. Første del utbetales ved oppstart og den resterende andelen av stipendet når oppgaven er levert.

Skriveplass hos Hjort

Send oss søknad med en kort beskrivelse av hva du ønsker å skrive om, CV og karakterutskrift her: Skriveplass hos Hjort.

Søknadsfrist 1. april 2023.