Hjortreise med Juliane Roland Svendsen - Hjort
Hva leter du etter?

Hjortreise med Juliane Roland Svendsen

Juliane Roland Svendsen begynte som advokatfullmektig i Hjorts avdeling for familie-, arv-, og skifterett i august.

Julianes reise i Hjort begynte med et opphold som trainee vinteren 2020. I januar 2021 kom hun tilbake til Hjort for å skrive masteroppgaven sin gjennom vår stipendordning. Nå som Juliane også har valgt å ta sitt neste steg mot advokatyrket som fullmektig i Hjort, har vi snakket med henne om hva som har påvirket de valgene hun har gjort.

 

Hva er det med advokatyrket som tiltrekker deg?

Å lære mer om (og utføre) prosess, klientkontakt og at det er varierte arbeidsoppgaver.

Hvordan har det vært å være trainee i Hjort?

Som trainee lærte jeg masse, og jobbet med spennende oppgaver. Oppgavene var for det meste tilknyttet familierettsavdelingen, men jeg jobbet også for flere avdelinger i Hjort. Blant annet fikk jeg være med å utforme testament, jobbe med barnefordelingssaker og utarbeide prosesskriv. Jeg fikk også observere en sak i Høyesterett og deltok i klientmøter. Jeg ble tatt veldig godt imot av en imøtekommende og inkluderende gjeng. Alt i alt gikk traineeoppholdet over all forventning – både hva gjelder oppgavene jeg fikk og det sosiale miljøet jeg fikk være en del av.

Så ble det skriveplass, også det hos Hjort – er det noe du vil fremheve her?

Å få lov til å skrive masteroppgave på et kontor der det også (delvis) var andre mennesker til stede, gjorde i alle fall skriveprosessen mindre ensom. Jeg vil gjerne fremheve at jeg ble veldig positivt overrasket over hvor mange som tok seg tid til å høre på hva jeg skrev om, diskuterte ulike faglige og språklige problemstillinger med meg, og hjalp meg med korrektur og gjennomlesing. Jeg vil også særlig fremheve alle som fungerte som moralske støtter og heiagjeng, selv om de helt sikkert hadde mye viktigere ting å holde på med.

Og nå starter fullmektiglivet med familie-, arv-, og skifterett – hvorfor akkurat det?

Da jeg var trainee fikk jeg et utrolig godt inntrykk av familierettsavdelingen – både på det sosiale og faglige plan. Jeg ble også tiltrukket av at avdelingen har private klienter som gjerne står i store livskriser. Å kunne bruke jussen for å forsøke å hjelpe disse klientene på best mulig vis, tror jeg kommer til å føles givende. I tillegg skal man ikke kimse av at det er viktig med hyggelige kollegaer, noe jeg allerede vet at jeg har hos Hjort.