Hjortreise med Maria Mirijanyan - Hjort
Hva leter du etter?

Hjortreise med Maria Mirijanyan

Maria Mirijanyan har tidligere hatt skriveplass hos Hjort, og er nå ansatt som advokatfullmektig.

Hva er det med advokatyrket som tiltrekker deg?

Det er veldig spennende og givende å kunne yte bistand i enkeltsaker og ha mye klientkontakt. Som advokat får man videre ganske varierende arbeidsoppgaver og jobber med mange ulike interessante juridiske problemstillinger.

Du hadde en skriveplass hos Hjort. Hvordan opplevde du den perioden?

Det har vært helt utmerket å ha skriveplass hos Hjort. Jeg anbefale det på det sterkeste til alle som skal skrive masteroppgave! Jeg skrev en oppgave innenfor arbeidsrett (om gjennomsnittsberegning av arbeidstid) og var tilknyttet arbeidsrettsavdelingen.

Det har vært uvurderlige å ha en veileder i Hjort i tillegg til veilederen fra fakultetet. Dette er særlig tilfellet sett i lys av at veiledningen fra fakultet er tidsbegrenset. I tillegg tok alle andre seg tid til å svare på spørsmål jeg måte ha eller generelt diskutere problemstillingen min og komme med innspill.

Som skriveplass stipendiat får man videre et eget kontor noe som gjorde at jeg fikk ganske bra struktur på hverdagen allerede fra starten.  Så har man lett tilgang til juridiske kilder, både fysisk og digitalt. Dette gjør at man som masterstudent slipper å være stresset i hvert fall over tilgangen til kilder på grunn av ventetid på biblioteket, manglende tilgang til visse digitale kilder osv.

Det var også veldig gøy og lærerikt å få være med på ulike turer med firmaet og blant annet være med på den årlige prosedyreøvelse på Finse. Ikke minst var skriveplass en fin mulighet å bli bedre kjent med Hjort og få bekreftet det gode inntrykket jeg hadde av firmaet fra før.

Nå starter du snart som advokatfullmektig i Hjort. Hvorfor valgte du Hjort som arbeidsgiver?

Jeg har alltid hatt et godt inntrykk av Hjort. Dette var en følge av de ulike manuduksjonene jeg hadde deltatt på under studietiden samt basert på mine medstudenters inntrykk av firmaet. Dette inntrykket ble bekreftet og forsterket under mitt opphold som skriveplass stipendiat.
Hjort er et mellomstort advokatfirma med et meget høyt faglig nivå. Jeg visste at som fullmektig får man ansvar tidlig og risikerer ikke å bli usynlig. Begge deler er essensielle for en nyutdannet jurist. Firmaet har videre et meget høyt faglig nivå og man får mulighet til å lære av de beste.

Det utrolige gode arbeidsmiljøet er også en av grunnene for at jeg valgte nettopp Hjort. Det å ha et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer er helt grunnleggende for å kunne trives på en arbeidsplan. Og hos Hjort får man akkurat dette. Det er veldig kult å se hvor stort mangfold det er blant de som jobber her på huset både med tanke på bakgrunn, arbeidserfaring og interesser. Dette viser at Hjort er opptatt av og setter pris på mangfold og individualitet.

Det er veldig kult å se hvor stort mangfold det er blant de som jobber her på huset både med tanke på bakgrunn, arbeidserfaring og interesser. Dette viser at Hjort er opptatt av og setter pris på mangfold og individualitet.

Hos Hjort skal du jobbe med Arbeidsliv og virksomhetsstyring. Hvorfor akkurat dette fagfeltet?

Arbeidsrett er et rettsområde som jeg ble interessert i etter å ha jobbet med det i Jussbuss. Arbeidsrett er et fagområde som har et stort menneskerettslig aspekt.

Jeg ble nærmere kjent med avdelingen mens jeg hadde skriveplass og fikk et veldig godt inntrykk. Arbeidsavdelingen hos Hjort behandler saker både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, noe jeg synes er kjempeviktig. Det har veldig stor verdi å ha forståelse og kunnskap for begge sidene i saken.

Kollegaene på avdelingen er veldig flinke og virker meget engasjert og interessert i fagfeltet sitt. Man er opptatt av å gjøre best mulig arbeid for klienten. Ikke rart at arbeidslivsavdelingen hos Hjort er et av de beste i landet. I tillegg ser avdelingen ut til å ha et veldig godt arbeidsmiljø, noe jeg setter veldig stor pris på.

Ønsker du en Hjortreise?