Motbør for norsk vindkraft? - Hjort
Hva leter du etter?

Motbør for norsk vindkraft?

Olav Rommetveit er administrerende direktør i Zephyr og ekspert i vindkraftbransjen. Vi snakker om hvordan de nye forslagene til endring i skatte- og avgiftssystemet publisert 28. september kan påvirke norsk vindkraft fremover.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 5

Fra 2015 har det vært store utbygginger av vindkraftanlegg i Norge, og interessen rundt den fornybare energien har økt etter den nye trusselsituasjonen i Europa. Olav Rommetveit har lang erfaring fra vindkraftbransjen, og gjennom sin stilling i Zephyr har han innsikt i hvordan vindkraftanleggene planlegges, utbygges og driftes. Olav bidrar til en spennende og viktig samtale i Energisk.

Zephyr

Zephyr er et offentlig eid fullintegrert vindkraftselskap som planlegger, bygger ut og drifter vindkraftverk. Selskapet har bygget ut 700 MW av vindkraften i Norge, men har også flere prosjekter i Sverige og Island.

Forslagene til endring i skatte- og avgiftssystemet

Regjeringen mener kraftprodusentene tjener for mye på våre felles naturressurser, men likevel kom de nye forslagene til endring fra 28. september 2022 som et sjokk på flere aktører innen norsk vindkraft. Forslagene inkluderer innføring av naturressursskatt, grunnrenteskatt og et høyprisbidrag, samt en endring i produksjonsavgiften.

Vindkraftens fremtid

Olav frykter at en innføring av den foreslåtte skattepakken kan føre til at klimaet blir den store taperen. Han mener at «devil’s in the details», og at man må finne løsninger som ikke vil bremse investeringene innen fornybar energi. Ett forslag til justering er en mer speilet og balansert ordning som vil hjelpe anleggene i tøffere tider.

De nye forslagene kan også føre til at havvind vil bli viktigere. Kraftunderskudd kan lede til at det blir viktigere å bygge ut havvind raskt, til tross for at det tar lenger tid. Kan havvind være redningen hvis det blir en nedgang i vindturbiner på land i tiden fremover?

 

Motbør for norsk vindkraft? (46 min) Hør Energisk – en jusspodkast fra Hjort

Kontaktpersoner