Dette må du vite om åpenhetsloven
Hva leter du etter?

Dette må du vite om åpenhetsloven

Fra 1. juli skal virksomheter utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Er næringslivet klar? Vi snakker med Heidi Platou i Statkraft og advokat Nils Christian Langtvedt.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 4

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», forkortet til «åpenhetsloven», er vedtatt av Stortinget og trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger nærmere 8000 norske virksomheter informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger.


Sjur Obrestad Gabrielsen, Heidi Platou og Nils Christian Langtvedt

I denne episoden er vi så heldig å ha med oss Heidi Platou, Head advisor Human Rights i Statkraft. Hun har i flere år arbeidet med compliance og menneskerettigheter i Statkraft, og deler sine erfaringer og hvilke muligheter og utfordringer åpenhetsloven skaper. Vi har også med oss Hjortpartner Nils Christian Langtvedt, som blant annet gir juridisk rådgivning knyttet til loven.

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter

Hovedformålet med loven er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester». Et virkemiddel for å oppnå dette er åpenhet. I loven heter det «sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Det betyr at virksomheter etter 1. juli skal både utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt gi informasjon til alle som skriftlig etterspør dette.

Åpenhetsloven: Kartlegge, forebygge og begrense

Kjernen i loven er plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med retningslinjer fra OECD. Dette skal ifølge loven utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderinger (due diligence) er prosessen virksomhetene skal utføre for å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hør Energisk – en jusspodkast fra Hjort

Episoden er tilgjengelig på Spotify, iTunes og andre steder du hører podkast.