Dette må du vite om åpenhetsloven
Hva leter du etter?

Dette må du vite om åpenhetsloven

Fra 1. juli skal virksomheter utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Er næringslivet klar? Vi snakker med Heidi Platou i Statkraft og advokat Nils Christian Langtvedt.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 4

 

I denne podkastepisoden er vi så heldig å ha med oss Heidi Platou, Head advisor Human Rights i Statkraft. Hun har i flere år arbeidet med compliance og menneskerettigheter i Statkraft, og deler sine erfaringer og hvilke muligheter og utfordringer åpenhetsloven skaper. Vi har også med oss Hjortpartner Nils Christian Langtvedt, som blant annet gir juridisk rådgivning knyttet til loven.


Sjur Obrestad Gabrielsen, Heidi Platou og Nils Christian Langtvedt

Hva er åpenhetsloven?

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», forkortet til «åpenhetsloven», er vedtatt av Stortinget og trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger nærmere 8000 norske virksomheter informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger.

Dette vil si at virksomhetene skal jobbe for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet, men også hos forretningspartnere og i leverandørkjeden. En redegjørelse for dette arbeidet skal offentligjøres på selskapets nettside.

Lurer du på hvordan åpenhetsloven stiller krav til ansvarlig virksomhetsstyring? Les vår artikkel her. 

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter

Hovedformålet med loven er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester». Et virkemiddel for å oppnå dette er åpenhet. I loven heter det «sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Det betyr at virksomheter etter 1. juli skal både utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt gi informasjon til alle som skriftlig etterspør dette.

Åpenhetsloven: Kartlegge, forebygge og begrense

Kjernen i loven er plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med retningslinjer fra OECD. Dette skal ifølge loven utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderinger (due diligence) er prosessen virksomhetene skal utføre for å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem gjelder åpenhetsloven for?

Loven gjelder for større norske virksomheter, som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Større utenlandske virksomheter er også omfattet dersom de tilbyr varer og tjenester i Norge, og er skattepliktige til Norge.

Med større virksomheter menes børsnoterte selskaper, og andre selskaper som overskrider to av følgende tre terskler:

  1. salgsinntekt: 70 millioner kroner;
  2. balansesum: 35 millioner kroner;
  3. 50 årsverk.
Dette må du vite om åpenhetsloven (35 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort