Det grønne skiftet: Posisjonering i energimarkedet | Hjort

Hva leter du etter?

Det grønne skiftet: Posisjonering i energimarkedet

Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Episode 3

Det grønne skiftet handler om en endringsprosess i samfunnet, om å blant annet øke verdiskapingen der vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Som podkasten tidligere har vært innom, blant annet med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som gjest, er det drivkrefter både i Norge og Europa som arbeider med bærekraftige løsninger for å nå klimamålene.

Steffen Syvertsen i Agder Energi arbeider med den grønne omstillingen til daglig. Som konsernsjef i landets største produsent av vannkraft, får vi i denne episoden et innblikk i hvilke teknologikompetanse og energiløsninger som fremover er viktig for å skape arbeidsplasser.

Kraftselskaper som Agder Energi har hatt rollen som både hjørnesteinsbedrift og samfunnsutvikler i det moderne Norge. Viktigheten av å videreutvikle selskapet og posisjonere seg i det grønne skiftet er vesentlig for å lykkes i fremtiden. Steffen gir et dypdykk i satsningsområdene til Agder Energi, og svarer på tanker og fremtidige planer for batteriproduksjon, havvind og hydrogen.

Episoden «Det grønne skiftet: Posisjonering i energimarkedet» kan du høre på Spotify, iTunes og andre steder du lytter på podkast.

Fakta

Agder Energi er en av landets største produsenter av ren, fornybar vannkraft. Selskapets produserer, distribuerer og selger energi og energitilknyttede tjenester. Steffen Syvertsen er konsernsjef i Agder Energi. Han har vært ansatt i konsernet siden 2007 og har vært en del av selskapets konsernledelse siden 2014, blant annet som konserndirektør for kraftforvaltning i selskapet.

Episodens ekspert er Steffen Syvertsen