Svein Holden - Hjort
Hva leter du etter?

Svein Holden

Partner

Svein Holden arbeider med strafferett. Han arbeider hovedsakelig som forsvarer i straffesaker og som rådgiver for virksomheter i strafferettslige spørsmål. Foruten strafferett, tar Svein også del i Hjorts satsning på granskninger.

Svein har omfattende erfaring og kompetanse fra påtalemyndigheten. I perioden fra 2005 til 2013 var han statsadvokat og hadde ansvaret for flere store straffesaker, hvorav den mest omtalte er 22. juli-saken. Han har også møtt for påtalemyndigheten i flere straffesaker i Høyesterett.

Svein er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Vervet som fast forsvarer gir bredt tilfang av straffesaker fra ulike rettsområder og innebærer at han hvert år prosederer et betydelig antall saker for domstolene.

Arbeidserfaring
2013
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2005
Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
2001
Politiadvokat, Oslo politidistrikt
2000
Førstekonsulent, Justisdepartementet
Utdanning
1999
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Medlem av Den Norske Advokatforening
Fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett
Medlem av Stortingets ansvarskommisjon 01.12.2013