Nils Christian Langtvedt - Hjort
Hva leter du etter?

Nils Christian Langtvedt

Partner

Nils Christian Langtvedt er spesialisert innen kommersielle rettssaker, og som forsvarer i økonomiske straffesaker.

Nils Christian jobber særlig med tvister som springer ut av kommersielle kontraktsforhold, og bistår med strategisk rådgivning i alle stadier av tvisteløsningsprosessen – fra avklaring av rettslige posisjoner, forhandlinger og som erfaren prosessfullmektig ved alminnelige domstoler og voldgift. Han representerer selskaper innen en rekke næringer og bransjer, inkludert handel og industri, finans, olje og gass, eiendom, media og IT.

Nils Christian har lang erfaring som rådgiver innen selskapsrettslige og kontraktsrettslige forhold, samt compliance. Han har spesialkompetanse innen informasjonstyveri og sikring av bevis.

I tillegg har han lang erfaring innen compliance og bistår en rekke virksomheter med aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer og åpenhetsloven, inkludert utarbeidelse av selskapsdokumenter, retningslinjer og håndbøker for praktisk implementering.

Arbeidserfaring
2019
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2018
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2016
Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
2014
Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
2012
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
2012
Kurslærer og sensor, Universitetet i Oslo
2007
Universitetsstipendiat, Universitetet i Oslo
2010
Visiting Scholar, Columbia University School of Law
2009
Visiting Doctoral Researcher, New York University School of Law
2007
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA
2006
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
2004
Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund
Utdanning
2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

2013- dd International Commission of Jurists (ICJ-Norge): Medlem i fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet

2012 – 2014 The Fulbright Alumni Association: Styremedlem

Rangering

Langtvedt er rangert av det internasjonale og høyt anerkjente rangeringsbyrået The Legal 500 i kategorien tvisteløsning.

Hjorts team i tvisteløsning og prosedyre er høyt rangert i både The Legal 500 og Chambers and Partners.

Han er rangert som «Next Generation Partners» innen Dispute Resolution av The Legal 500.