Julie Kjeldseth - Hjort
Hva leter du etter?

Julie Kjeldseth

Senioradvokat

Julie Kjeldseth har særlig kompetanse innen entreprise- og kontraktsrett, og bistår både entreprenører, byggherrer og leverandører med rådgivning og tvisteløsning.

Julie har interesse for prosedyre, og har prosedert større entreprisesaker både for ordinære domstoler og voldgift. Hun har også erfaring med avhending av fast eiendom, husleierett, naborettslige tvister og boligrettslige spørsmål knyttet til eierseksjonsloven og burettslagslova.

Arbeidserfaring
2023
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2021
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2019
Oppgaveretter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
2018
Praktikant, Skattedirektoratet
2017
Kreditorutvalgsmedlem, Oslo byfogdembete
2017
Trainee i ulike forretningsjuridiske advokatfirmaer i Oslo
2016
Juridisk konsulent, Huseiernes landsforbund
2016
Ekstrahjelp i patentavdeligen, Bryn Aarflot AS
2013
Ekstrahjelp i juridisk avdeling, Bryn Aarflot AS
Utdanning
2021
Advokatbevilling
2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2018
Valgfag ved Cornell Law School, Ithaca, New York
Medlemskap

Medlem i Norges Juristforbund

Medlem i Den Norske Advokatforening