Hva leter du etter?

Julie Kjeldseth

Advokatfullmektig

Sekretær: Gitte Fosland

Advokatfullmektig

Julie Kjeldseth er advokatfullmektig i Hjorts avdeling for Eiendom og Entreprise.

Arbeidserfaring
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
Oppgaveretter, De juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
2018
Praktikant, Skattedirektoratet
2017
2019
Kreditorutvalgsmedlem, Oslo byfogdembete
2017
2019
Trainee i ulike forretningsjuridiske advokatfirmaer i Oslo
2016
2018
Juridisk konsulent, Huseiernes landsforbund
2016
2017
Ekstrahjelp i patentavdeligen, Bryn Aarflot AS
2013
2014
Ekstrahjelp i juridisk avdeling, Bryn Aarflot AS
Utdanning
2013
2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2018
Valgfag ved Cornell Law School, Ithaca, New York
Medlemskap

Medlem i Norges Juristforbund

Medlem i Den Norske Advokatforening