Julie Kjeldseth - Hjort
Hva leter du etter?

Julie Kjeldseth

Advokat

Julie Kjeldseth er advokat i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Kjeldseth arbeider med et bredt spekter av saker, med hovedvekt på tingsrettslige- og kontraktsrettslige spørsmål.

Hun har særlig erfaring med husleierett, boligrett, sameierettslige spørsmål, naborettslige tvister, privat veirett, samt mangelsoppfølging etter bustadoppføringslova, håndverkertjenestelova og avhendingslova.

Arbeidserfaring
2021
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
Oppgaveretter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
2018
Praktikant, Skattedirektoratet
2017
2019
Kreditorutvalgsmedlem, Oslo byfogdembete
2017
2019
Trainee i ulike forretningsjuridiske advokatfirmaer i Oslo
2016
2018
Juridisk konsulent, Huseiernes landsforbund
2016
2017
Ekstrahjelp i patentavdeligen, Bryn Aarflot AS
2013
2014
Ekstrahjelp i juridisk avdeling, Bryn Aarflot AS
Utdanning
2013
2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2018
Valgfag ved Cornell Law School, Ithaca, New York
Medlemskap

Medlem i Norges Juristforbund

Medlem i Den Norske Advokatforening