Bokutgivelse: Offentlige kontrakter - aktuelle tema - Hjort
Hva leter du etter?

Bokutgivelse: Offentlige kontrakter – aktuelle tema

Skulle du ønske det fantes en artikkelsamling der dyktige og erfarne jurister behandler forskjellige anskaffelsesrettslige problemstillinger som de brenner ekstra sterkt for? Boken «Offentlige kontrakter – aktuelle tema» – en samling av 14 velskrevne artikler som nettopp tar for seg ulike praktiske anskaffelsesrettslige tema.

Våre partnere Silje Grimseth Ullebust og Heddy Ludvigsen har skrevet artikkelen «Krav, skal-krav, minstekrav, absolutte krav – bør kjært barn ha så mange navn?».

Ved innføring av nytt anskaffelsesregelverk ble det oppstilt en plikt til å angi eventuelle absolutte krav som alle leverandørene må oppfylle i konkurransegrunnlaget. Bakgrunnen var blant annet å rydde opp i den uklare rettstilstanden som har vært rundt «minstekrav». Men hva skal egentlig til for at kravet anses som «absolutt?». Ettersom bruk av absolutte krav vil kunne få stor betydning, både for oppdragsgivere og leverandører, burde svaret vært klarere.

Artikkelen tar blant annet for seg hvor stor betydning angivelse av krav i konkurransedokumentene har samt hva som skal til for at et krav er å anse som «absolutt».

Artikkelsamlingen lanseres hos Gyldendal 24. mars. Vi gleder oss til en ordentlig lansering når vi har mulighet til å samles igjen!

Klikk her for å lese Gyldendals infoside om boken.