Webinar: Krav, skal-krav, minstekrav, absolutte krav – kjært barn bør ikke ha så mange navn! - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Krav, skal-krav, minstekrav, absolutte krav – kjært barn bør ikke ha så mange navn!

Tirsdag 19. mai 2020
Kl. 09.00 – 10.00

Ved innføring av nytt anskaffelsesregelverket ble det oppstilt en plikt til å angi i konkurransegrunnlaget eventuelle «absolutte krav» som alle leverandørene må oppfylle. Bakgrunnen var blant annet å rydde opp i den uklare rettstilstanden som har vært rundt «minstekrav». Men hva skal egentlig til for at kravet er å anse som «absolutt»? Ettersom angivelse av kravet kan få stor betydning, både for oppdragsgivere og leverandører, burde svaret vært mye klarere.

I dette webinaret vil våre advokater Silje Grimseth Ullebust og Heddy Ludvigsen gå gjennom både betydningen av hvordan krav angis i konkurransedokumentene, samt hva som skal til for at et krav er å anse som «absolutt» i anskaffelsesregelverkets forstand.

Velkommen!

Ullebust og Ludvigsen har også skrevet artikkel om det samme temaet i Gyldendals nye artikkelsamling «Offentlige kontrakter».

Deltakerne oppfordres til å stille spørsmål som vil bli besvart i etterkant av webinaret. Meld deg på her.

Kontaktperson