Webinar: Kontrakt er inngått, men hvilke endringer kan partene tillate seg? - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Kontrakt er inngått, men hvilke endringer kan partene tillate seg?

Underveis i et kontraktsforhold oppstår det ofte behov for å gjøre endringer. Det kan for eksempel være behov for å endre på ytelsen som sådan, volumet eller foreta en revisjon av kontraktens betingelser.

Dersom kontrakten er inngått i tråd med anskaffelsesreglene, er det imidlertid ikke fritt frem å foreta slike endringer. I ytterste konsekvens kan endringer partene blir enige om, innebære at det foreligger en ulovlig direkteanskaffelse. Dette vil særlig få konsekvenser for den offentlige oppdragsgiveren, men også den private kontraktsparten kan risikere sanksjoner i form at kontrakten blir avkortet eller kjent uten virkning.

I dette webinaret gir vi en oversikt over hvilket handlingsrom partene har. Vi gir nærmere råd om hvilke forhold partene bør være særlig oppmerksomme på dersom det er ønskelig å foreta justeringer i kontrakten.

Heddy Ludvigsen er spesialisert i offentlige anskaffelser, konkurranserett, statsstøtte og generell EU/EØS-rett. Innenfor offentlige anskaffelser har hun omfattende erfaring med bistand til både oppdragsgivere og leverandører innen alle sider av anskaffelsesregelverket.

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer