Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser - Hjort
Hva leter du etter?

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser er oppjustert av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 6. april 2018.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der anskaffelsens anslåtte verdi bestemmer hvilke deler av anskaffelsesregelverket som kommer til anvendelse. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som er avgjørende for blant annet om anskaffelsen skal kunngjøres nasjonalt eller i hele EØS-området. EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-Kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. I tråd med disse endringene fastsetter Nærings- og fiskeridepartementet nye EØS-terskelverdier i Norge, og nasjonal terskelverdi justeres tilsvarende.

De viktigste endringene er:

  • Nasjonal terskelverdi har økt fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner kroner
  • EØS-terskelverdien har økt fra 1,75 millioner kroner til 2 millioner kroner
  • EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter har økt fra 44 millioner kroner til 51 millioner kroner
  • EØS-terskelverdiene for vare og tjenestekjøp i forsyningssektoren har økt fra 3,5 millioner kroner til 4,1 millioner kroner

Endringene i terskelverdi gjelder fra 6. april 2018. En fullstendig oversikt over de nye terskelverdiene fremgår her: Nye terskelverdier i norske kroner 2018-2019