Utslippsfrie byggeplasser: Hvorfor er jussen et viktig verktøy? - Hjort
Hva leter du etter?

Utslippsfrie byggeplasser: Hvorfor er jussen et viktig verktøy?

En grunnleggende innføring i hva plan- og bygningsloven er, og hvorfor loven er den viktigste miljøloven. Vi snakker med advokat Liv Zimmermann.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 15

Liv Zimmermann er ekspert på plan- og bygningsloven, loven som blir omtalt som den viktigste for miljøet. Vi er innom hva som skal til for å innføre krav om å redusere klimagassutslipp og forurensning, slik at byggeplasser kan bli utslippsfrie.

Viktigheten av å opptre grønt berører alle bransjer, og for å oppnå et bedre klima spiller jussen en viktig rolle. I denne episoden er temaet utslippsfrie byggeplasser, og vi er så heldig å ha besøk av Liv Zimmermann. Hun er ekspert på plan- og bygningsloven, loven som blir omtalt som den viktigste for miljøet.

 

Episodens ekspert er Liv Zimmermann

Krav om utslippsfrie byggeplasser krever at alle prosesser er utslippsfrie, alt fra bruken av energikilder, oppvarming og anleggsmaskiner. I tillegg er begrepet dynamisk, slik at det utvikler seg i takt med ny teknologi. Grensen for hva som utgjør en del av byggeplassen er også i utvikling, ved at det kan bli oppstilt krav om hvordan mannskap og materiell fraktes til og fra byggeplassen.

I denne episoden får du et innblikk i en spesifikk problemstilling; hvordan gjeldende plan- og bygningslov gir hjemmel til å innføre krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. For å få en forståelse av advokatenes sfære, gir Liv en grunnleggende innføring i hva plan- og bygningsloven er, og hvorfor loven er den viktigste miljøloven vi har.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Hjort utarbeidet en vurdering av spørsmålet for å innføre krav om utslippsfrie byggeplasser. Rapporten kan du lese her.