Smarte havner: Sjønæringen legger til grønn kai - Hjort
Hva leter du etter?

Smarte havner: Sjønæringen legger til grønn kai

Fremtidens havner er mye mer enn transport, de er pådrivere av byutvikling, nye teknologier og bedre klima. Vi snakker med havnedirektør Johnny Bjerkens

Hør episoden på Spotify ved å trykke her eller iTunes ved å trykke her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 14

 

Smarte og bærekraftige havner vil være en viktig del av løsningen på fremtidens transport- og logistikkutfordringer. Du kan lære mer hvordan smarte havner påvirker byutvikling, nye teknologier og klima. Havnedirektør Johnny Bjerkens ved Bergen Havn er gjest i Energisk.

Bergen Havn jobber aktivt med å utvikle innovative og bærekraftige løsninger for å bli en utslippsfri havn. I denne episoden får vi et innblikk i hva en smart havn er, og hvordan sjønæringen har endret seg i løpe av svært kort tid.

Bergen Havn er et selskap som arbeider med ny teknologi og innovative løsninger for å tilrettelegge for det maritime, både gjennom tjenester fra kaien til skip, samt sørge for en god og trygg passasjerhåndtering.

– De viktigste oppgavene er å forvalte, drifte og utvikle havneområdene og å fremme sjøtransport, sier Johnny Breivik, havnedirektør i Bergen Havn.

Dagens ekspert er Johnny Breivik

Havnedirektør i Bergen Havn, Johnny Breivik

Transportnæringen har en ting til felles, de skal alle innom en kai.

Ifølge Johnny er havnen en liten, men en svært viktig brikke for å oppnå bedre klima. Bergen Havn jobber målrettet med å utvikle innovative og bærekraftige løsninger for å bli en utslippsfri havn.

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Hjort arrangerte da seminaret «Elektrifisering av havnene – hvor trykker skoen?». Les mer og se opptaket ved å trykke her.

Johnny mener at havnen har to viktige roller, en pådriver- og en tilrettelegger rolle. Bergen Havn skal pushe sine brukere og motivere dem til å bli grønnere. Da er det samtidig viktig å utvikle løsninger og tilrettelegge for næringslivet. Summen av disse to rollene bidrar til at sjønæringens konkurransekraft styrkes.

Et eksempel på dette er selskapet Plug ble etablert i 2018 av Bergen Havn og BKK. Selskapet utvikler, bygger og drifter anlegg som forsyner skip med landstrøm. At Plug Bergen i fjor et rekordår, med økning i inntekter på 10 millioner kroner og et resultat på 3,2 millioner kroner, vitner både om skreddersydde løsninger for sjønæringen og viljen til næringen å satse og investere i det grønne skifte.

Du hører Energisk der du lytter på podkast

Trykk her for å høre «Smarte havner: Sjønæringen legger til grønn kai» på Spotify.

Når et skip ligger til kai behøver det ikke energi til framdrift, men det er fortsatt behov for energi om bord til blant annet oppvarming, kjøling og utstyr til lasting og lossing. Å koble seg til strømnettet på land (landstrøm) kan energibehovet dekkes istedenfor å benytte oljebasert drivstoff fra skipet. Viktigheten til å legge opp logistikken av skip er derfor viktig, spesielt med tanke på bymiljøet og klimaet.