Energirett: Hva betyr funksjonelt og selskapsmessig skille? - Hjort
Hva leter du etter?

Energirett: Hva betyr funksjonelt og selskapsmessig skille?

En gjennomgang av sentrale begreper i de nye forskriftsbestemmelsene, for å forstå hva funksjonelt og selskapsmessig skille betyr i praksis. Vi snakker med advokat Kristin Bjella.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 9

Juridiskekspert på fornybar energi, Kristin Bjella, gjester Energisk. I denne episoden er vi innom sentrale temaer i forskriftsbestemmelsene for å tydeliggjøre hva de nye reglene innebærer i praksis.

Hva er selskapsmessig og funksjonelt skille?
Selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skille ut egne selskaper som ikke driver med annen nettvirksomhet. Enkelt sagt betyr dette at nettselskapet enten må være et frittstående selskap, eller inngå som en selvstendig enhet i et konsern.

Funksjonelt skille betyr at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette vil si at ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet.

De nye forskriftsbestemmelsene
De nye forskriftsbestemmelser ble vedtatt av Olje- og energidepartementet den 30. juni 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021, men har noen overgangsbestemmelser. De nye bestemmelsene er tatt inn i NEM-forskriften § 4-14 til § 4-19 og regulerer temaene; nøytral opptreden, samarbeid om felles driftssentral, salg av egen kapasitet, personer i ledelsen i et nettselskap, markedsføring og kommunikasjon, og til slutt nettselskap uten inntektsramme.

I denne episoden gir vi våre lyttere en gjennomgang av sentrale begreper i de nye forskriftsbestemmelsene, slik at vi synliggjør hva dette innebærer i praksis.

Episodens ekspert er Kristin Bjella

Som alltid er det en glede når Hjortadvokat Kristin Bjella gjester Energisk. Hun er en sentral skikkelse i fagmiljøet innenfor fornybar energi, en erfaren prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett og forfatter.

For å kunne forstår hvordan de nye reglene påvirker rollefordelingen innad i et konsern og hvordan de nye forskriftsbestemmelsene fungerer i praksis, starter Kristin med å gi et historisk riss. Vi får et innblikk i endringene i kraftsystemet. Hun var selv med på å utforme lovforslaget om ny energilov i 1990 som tidligere energiminister Eivind Reiten ledet, en endring som da var en revolusjon i bransjen.

Hva betyr endringene?
Sentralt i episoden står de nye forskriftsbestemmelsene som omhandler personer i ledelsen. Videre er vi også innom fremtiden for distribusjon, og hvilke regler som er tilpasset fremover.

Episoden «Energirett: Hva betyr funksjonelt og selskapsmessig skille?» kan du høre på Spotify, Apples podkast og andre steder du lytter til podkast.