Fullt medhold i Høyesterett - Hjort
Hva leter du etter?

Fullt medhold i Høyesterett

Hjort har bistått i en sak som gjaldt spørsmålet om krav om etterinnmelding i en tjenestepensjonsordning foreldes etter foreldelsesloven § 1.

Hjortadvokatene Anne Marie Due og Håvard Nybakk Vang har bistått Tromsøysund sokn i en sak som gjaldt spørsmålet om krav om etterinnmelding i en tjenestepensjonsordning foreldes etter foreldelsesloven § 1. Saken oppstod som følge av at ankemotparten hadde vært feilklassifisert som oppdragstaker i soknet. Advokat Due førte saken for Høyesterett, som ble behandlet over halvannen rettsdag i august. I dag kom dommen, der Høyesterett gir soknet medhold fullt ut.

En enstemmig Høyesterett var enig med soknet i at krav om etterinnmelding er en fordring etter foreldelsesloven § 1, og av den grunn gjenstand for foreldelse. Etterinnmelding innebærer helt enkelt en etterfølgende innmelding av en arbeidstaker i arbeidsgivers pensjonsordning, med virkning bakover i tid, i et tilfelle der arbeidstakeren ved en feil ikke har vært innmeldt i arbeidsgivers pensjonsordning. Virkningen av etterinnmelding er at arbeidsgiver må betale pensjonspremie, og at arbeidstaker med det opparbeider pensjonsrettigheter. Slik Høyesterett så det, var det «ikke tvilsomt at et slikt krav om betaling av pensjonspremie er gjenstand for foreldelse».