Erik Gjævenes - Hjort
Hva leter du etter?

Erik Gjævenes

Senioradvokat
Møterett for Høyesterett

Erik Gjævenes arbeider i hovedsak med fast eiendom, entreprise- og energirett, samt generell kontraktsrett og prosedyre.

Arbeidserfaring
2014
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2013
Møterett for Høyesterett
2010
2014
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
2003
2010
Advokat, Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond
2002
2003
Advokatfullmektig, Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond
2001
Fungerende underdirektør, Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond
1999
2000
Førstekonsulent, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utdanning
1998
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap

Den Norske Advokatforening