Gunn Cecilie Ringdal - Hjort
Hva leter du etter?

Gunn Cecilie Ringdal

Partner

Gunn Cecilie Ringdal er spesialisert innenfor plan- og bygningsrett, fast eiendom og offentlig forvaltning.

Hun har lang politisk fartstid og har vært ordfører i Lier kommune i 8 år. Til sammen har hun nesten 20 års erfaring fra kommunestyret og har sittet en periode i fylkestinget. I tillegg har hun vært rådgiver for partilederen i Høyre og medlem i Høyres arbeidsutvalg (politisk ledelse) fra 2016-2022.

Gunn Cecilie har også erfaring som advokat med saker innen plan- og bygningsrett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og landbruk (odel og tomtefeste). Hun har prosedert flere saker for retten.

Erfaringen hennes gir henne god innsikt i grenselandet mellom jus og politikk. Hun har også svært god erfaring med håndtering av media, kriseledelse og som foredragsholder.

Både som advokat og ordfører har Gunn Cecilie inngående kjennskap til offentlig forvaltning. I sitt arbeid som advokat vil hun blant annet bistå i eiendomsutviklingsprosjekter og andre saker som omhandler fast eiendom og den offentlige forvaltning.

Gunn Cecilie er også prosessveileder i Kommunesektorens organisasjon (KS) sitt folkevalgtprogram og medlem av Kringkastingsrådet i NRK, i tillegg til å være tidligere leder av Markarådet (markaloven).

Arbeidserfaring
2023
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2015
2023
Ordfører, Lier kommune
2011
2015
Advokatfullmektig/Advokat, Svensson Nøkleby Advokatfirma
2007
2011
Advokatfullmektig/rådgiver, Den Norske Advokatforening
2006
2007
Business Analyst, Mercuri Urval
2004
2005
Politisk sekretær, Høyre
Utdanning
2005
Cand.jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap og verv

Nåværende

  • Medlem, Kringkastingsrådet, Norsk rikskringkasting (NRK)
  • Styremedlem, Agaia AS

Tidligere

  • Medlem, Høyres arbeidsutvalgt (partiets politiske ledelse)
  • Leder/medlem, Markarådet, Statsforvalteren Oslo og Omegn
  • Styremedlem, Kommunenes Sentralforbund Viken
  • Kommunestyrerepresentant, Lier kommune
  • Styremedlem, Learn AS
  • Diverse verv, Buskerud Unge Høyre og Buskerud Høyre
  • Fylkestingsrepresentant, Buskerud fylkeskommune