Vegard André Fiskerstrand - Hjort
Hva leter du etter?

Vegard André Fiskerstrand

Partner

Vegard André Fiskerstrand har lang erfaring med transaksjonsrelatert, børs-, verdipapir- og selskaps-rettslig bistand til klienter i Norge og utlandet.

Vegard arbeider særlig med kapitalmarkedstransaksjoner, både på utsteder- og tilretteleggersiden. Han har også betydelig erfaring fra selskapsrettslig og finansregulatorisk rådgivning, og M&A-transaksjoner. Vegard har både mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og mastergrad i finansiell økonomi (siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole (NHH), og bruker denne kombinerte økonomiske- og forretningsjuridiske innsikten til å bistå nasjonale og internasjonale klienter med et behov for juridisk rådgivning som krever særlig kunnskap om og forståelse for kapitalmarkeder, børser og verdipapirer.

Arbeidserfaring
2023
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2016
2022
Senioradvokat | Advokat | Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt
Utdanning
2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013
Master i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole (NHH)

Legal 500: Capital Markets (2022)

Publikasjoner

«The Virtual Currency Regulation Review» (Norway) published by The Law Reviews, Klaus Wiese-Hansen and Vegard André Fiskerstrand (2018-2022)