Vegard André Fiskerstrand - Hjort
Hva leter du etter?

Vegard André Fiskerstrand

Partner

Vegard André Fiskerstrand har lang erfaring med transaksjonsrelatert, børs-, verdipapir- og selskaps-rettslig bistand til klienter i Norge og utlandet. Han arbeider særlig med kapitalmarkedstransaksjoner, både på utsteder- og tilretteleggersiden. Han har også betydelig erfaring fra selskapsrettslig og finansregulatorisk rådgivning, og M&A-transaksjoner.

Vegard har både mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og mastergrad i finansiell økonomi (siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole (NHH), og bruker denne kombinerte økonomiske- og forretningsjuridiske innsikten til å bistå nasjonale og internasjonale klienter med et behov for juridisk rådgivning som krever særlig kunnskap om og forståelse for kapitalmarkeder, børser og verdipapirer.

Arbeidserfaring
2023
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2016
Senioradvokat | Advokat | Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt
Utdanning
2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013
Master i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole (NHH)

Legal 500: Capital Markets (2022)

Publikasjoner

«The Virtual Currency Regulation Review» (Norway) published by The Law Reviews, Klaus Wiese-Hansen and Vegard André Fiskerstrand (2018-2022)