Ytterligere skattetiltak til gründere og oppstart- og vekstselskaper - Hjort
Hva leter du etter?

Ytterligere skattetiltak til gründere og oppstart- og vekstselskaper

Regjeringen har tidligere foreslått å utvide opsjonsskatteordningen for oppstart- og vekstselskaper slik at den blir tilgjengelig for større selskaper og flere ansatte.

I dag foreslås det ytterligere skattetiltak, blant ved at personlig investors fradragsrett for aksjeinnskudd i oppstart- og vekstselskaper utvides og at skattefri fordel ved ansattes investeringer i arbeidsgiverselakapet til underkurs økes.

I tillegg kuttes formuesskatte.

Les forslaget her.