Webinar: Nye regler i arbeidsmiljøloven – hva betyr det for din virksomhet? - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Nye regler i arbeidsmiljøloven – hva betyr det for din virksomhet?

Fra 1. januar 2024 trer flere praktiske endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Hva betyr disse endringene for din virksomhet?

Torsdag 11. januar inviterer vi til webinar der senioradvokat Tor-Børge Bendiksen, advokat Håvard Nybakk Vang, sammen med advokatfullmektigene Stine Bjørnstad og Sylvia Helene Lind, vil gi en innføring i de nye reglene og hvilke praktiske konsekvenser de kan få.

Vi vil særlig gjennomgå følgende endringer:

  • Utvidelsen av arbeidsgiveransvaret ved nedbemanning i konsern
  • Rett til fast ansettelse etter tre års midlertidig ansettelse
  • Nye terskler for krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • Utvidelsen av drøftingsplikten etter arbeidsmiljøloven
  • Presiseringer i arbeidsmiljøloven av begrepene trakassering og seksuell trakassering
  • Presiseringen av arbeidstakerbegrepet, samt grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker
Foredragsholderne:

Har du spørsmål om webinaret? Kontakt oss: