Seminar: Åpenhetsloven – fra gode intensjoner til praktiske arbeidsmetoder - Hjort
Hva leter du etter?

Seminar: Åpenhetsloven – fra gode intensjoner til praktiske arbeidsmetoder

Torsdag 2. mars
Kl. 14:00 – 17:00
Registrering fra kl. 13:45

Stadig billigere produkter og produksjon bidrar til å sette arbeidsforholdene i globale leverandørkjeder under press. Lønn man ikke kan leve av, barnearbeid, uforsvarlig arbeidstid og manglende organisasjonsfrihet er blant de kjente utfordringene i globale leverandørkjeder. Et viktig formål med åpenhetsloven er at virksomheter med base i Norge skal arbeide aktivt for å redusere risiko for brudd på menneskerettighetene og arbeidstakerrettigheter også utenfor Norges grenser.

Loven krever at virksomhetene foretar aktsomhetsvurderinger med sikte på å legge til rette for anstendige arbeidsvilkår og respekt for menneskerettighetene både i egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningspartnere.

 

Det kan være krevende å omsette lovens gode intensjon til praktiske arbeidsmetoder.

Hjort inviterer til seminar, hvor vi har samlet aktører i næringslivet, organisasjonslivet og tilsynsmyndigheten, for å diskutere praktisk gjennomføring av åpenhetsloven.

For mer informasjon, les programmet under.

Meld deg på

Program

13:45 - 14:00

 Kaffe og registrering

14:00 - 14:25

Åpenhetsloven – Arbeidsrettslige konsekvenser og virkemidler

ved Hjortadvokat Christopher Hansteen

14:25 –14:50

Utvalgte temaer innen aktsomhetsvurderingen

ved Frode Elgesem, Leder for Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

14:50 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

Hvordan arbeide med aktsomhetsvurderinger i praksis?

Panelsamtale med diskusjon av «caser» knyttet til aktsomhetsvurderingen

Hjortadvokat Christopher Hansteen leder panelsamtalen

15:45 –16:00

Pause

16:00 - 16:20

Innledning om retten til informasjon og redegjørelsesplikten etter åpenhetsloven

ved Hjortadvokat Sunniva Jacobsen Øyen og Sarah Sunde, seniorrådgiver i Forbrukertilsynet

16:20 - 17:00

Hvordan kommunisere med allmennheten gjennom offentlig redegjørelse og å besvare informasjonskrav?

Panelsamtale med diskusjon av «caser» knyttet til innsynskrav og offentlig redegjørelse

Hjortadvokat Lars Fr. Styren leder panelsamtalen

 

 

17:00

Mingling og tapas

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Meld deg på