Lars Fr. Styren - Hjort
Hva leter du etter?

Lars Fr. Styren

Partner

Lars Fr. Styren er leder av Hjorts avdeling for arbeidsliv. Han bistår bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner med rådgivning, granskning og tvisteløsning innen både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Styren rådgir et bredt spekter av klienter på samtlige felt innenfor arbeidsretten. Han har særlig omfattende erfaring med de praktiske og rettslige spørsmålene som oppstår i forbindelse med omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, herunder inngåelse av sluttavtaler.

Tidligere har Styren vært dommerfullmektig, og kom til Hjort fra NHOs Advokattjenester, hvor han hadde arbeidsrettslig prosedyre som sitt spesialfelt. Han har prosedert et betydelig antall saker for tingrettene og lagmannsrettene vedrørende en rekke arbeidsrettslige problemstillinger, herunder oppsigelse og avskjed, virksomhetsoverdragelse samt grensene for arbeidsgivers styringsrett. Styren har også prosedert saker om kollektiv arbeidsrett for Arbeidsretten.

Han har videre hatt ansvar for granskningsoppdrag som gjelder spørsmål om brudd på arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig arbeidsmiljø og trakassering.

Styren er også en erfaren foredragsholder innen arbeidsrettslige temaer, og har også vært styremedlem i NARF (Norsk Arbeidsrettslig Forening).

Arbeidserfaring
2019
Partner og avdelingsleder, Advokatfirmaet Hjort DA
2016
2018
Advokat, NHOs arbeidsrettsavdeling
2012
2015
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2010
2011
Dommerfullmektig, Asker og Bærum tingrett
2009
Dommerfullmektig, Halden tingrett
2007
2009
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA
Utdanning
2006
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
1998
Befalsskolen for Lett Luftvernartilleri
Medlemskap/tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Hjorts arbeidsrettsavdeling er gjennom flere år topprangert av både The Legal 500 og Chambers and Partners, to anerkjente rangeringsbyråer av juridiske tjenester.

«The law firm Hjort does a professional, thorough and brilliant job for our business.» The Legal 500

Publikasjoner

Domstolene avsier stadig nye dommer innen arbeidsrett. Dommene bidrar til rettsutvikling og avklaring av viktige arbeidsrettslige spørsmål. Styren leder artikkelserie Arbeidsrettspraksis, løpende oppdatering av rettspraksis på arbeidsrettsfeltet.