Aktuelt om personvern og informasjonssikkerhet - Hjort
Hva leter du etter?

Aktuelt om personvern og informasjonssikkerhet

Med en stadig utvikling i teknologi følger også lovendringer og nytt rammeverk som regulerer bruken av teknologien. Informasjonsteknologi er en mye større del av virksomheter nå enn før, og det skaper nye juridiske utfordringer virksomheter må forholde seg til. Derfor er god kompetanse innen det juridiske rammeverket essensielt.

Personvern

I dagens digitale økonomi behandler de fleste virksomheter personopplysninger. I behandlingen av personlig informasjon er det mye virksomhetene må ta hensyn til. GDPR stiller strenge krav, og brudd på GDPR kan føre til høye bøter og omdømmerisiko. Vi hjelper våre klienter med å etterleve personvernregelverket, blant annet gjennom vurderinger, kartlegging og risikovurderinger.

Informasjonssikkerhet

Med digitalisering er en stadig større mengde produkter og tjenester koblet til internett. Det fører til at virksomheter opplever en økt risiko for hacking og uønskete påvirkning av sine informasjonssystemer. I den sammenheng hjelper vi klienter med å etterleve regulatoriske krav og bistår blant annet med håndtering av avvikssituasjoner overfor myndigheter og andre berørte.

KI – bruken av kunstig intelligens i virksomheter

Kunstig intelligens er på full fart inn i forretningsapplikasjoner og virksomheter. Det er både integrert i ulik programvare, og generativ AI blir også mye vanligere. På dette feltet utvikles det et eget regelverk, og personvernreglene stiller også særlige krav til bruk av AI, noe som medfører ulike forpliktelser og ansvar.

Vi bistår en rekke virksomheter

Vi har en rekke advokater som med god ekspertise og lang praktisk erfaring innen teknologi, IT og sikkerhet. Det gjør at vi kan bistå våre klienter som sparringspartnere i prosesser, rådgivere i utfordrende situasjoner og med tvisteløsning på fagområdet.

Vi bistår blant annet med:

  • Punktliste med det dere synes er mest relevant

Les mer om personvern og informasjonssikkerhet her

Kontakt oss gjerne