Nicolai Ignacius rykker opp til senioradvokat - Hjort
Hva leter du etter?

Nicolai Ignacius rykker opp til senioradvokat

Nicolai Ignacius blir senioradvokat i Hjort fra 1. juli 2024. Med det styrker vi vårt team innen familie-, arve- og skifterett.

Nicolai startet som advokatfullmektig i Hjort i 2019. Han har i årene siden opparbeidet seg bred kompetanse innenfor området arv- og skifterett, og har prosedert mange kompliserte saker for tingrett og lagmannsrett. Nicolai har dessuten spesialisert seg innen internasjonal privatrett; et komplisert rettsområde som har fått stadig større betydning ettersom både ektefelleskifter og arvetvister i økende grad har tilknytning til flere land. Nicolai har som en av få advokater i markedet en unik og etterspurt kompetanse innenfor dette feltet.

Nicolai er en sentral faglig profil i Hjorts avdeling for familie-, arve- og skifterett. Han er en ressurs vi trekker veksler på i særlig kompliserte saker. Han er en viktig del av vårt faglige miljø og yter betydelige bidrag til opplæringen av nye ansatte.

Nicolai har våren 2024 deltatt i forberedelsene av en sak for Høyesterett som ble prosedert av Hjortpartner Ramborg Elvebakk. Saken gjaldt en hvordan en klausul om tilbakekjøpsrett i forbindelse med et generasjonsskifte skulle behandles på skiftet mellom ektefeller.

Nicolais bidrag i forberedelsen av saken var meget viktig for resultatet. Det er ingen tvil om Nicolais gode juridiske kunnskaper og hans trygge juridiske skjønn. Like viktig er det at han evner å gå i dybden for å belyse kompliserte problemstillinger, og at han aldri gir seg før jobben en gjort.

– Ramborg Elvebakk

Vi er stolte av å ha Nicolai i vårt firma. Han rykker nå opp som senioradvokat, i tråd med den erfaring og kompetanse han har opparbeidet seg. Vi ser fram til fortsatt samarbeid i hans nye rolle!