Tre tilskudd til avdelingen for familie, arv og skifte - Hjort
Hva leter du etter?

Tre tilskudd til avdelingen for familie, arv og skifte

I høst styrker vi avdelingen for familie, arv og skifte ytterligere med ansettelsen av Marit, Kine og Thea.

Selv om vi i hovedsak er et forretningsjuridisk advokatfirma ser vi også viktigheten av å satse på privatjuss. For å sikre en kontinuerlig faglig sterk avdeling har vi den siste tiden ansatt enda flere skarpe hoder.

Marit Emblemsvåg har tidligere vært trainee hos oss og begynte som advokatfullmektig i august. Hun kommer fra tilsvarende stilling i advokatfirmaet BAHR, hvor hun primært jobbet tvisterettet med immaterialrett. Derfra tar hun med seg erfaringer med å håndtere store og kompliserte saker i en hverdag med høyt arbeidstempo.

I september hadde Kine Jåtten oppstart hos oss. Kine har tidligere jobbet i Haver Advokatfirma, og har erfaring som skattejurist i Skatteetaten. Hun har tidligere jobbet med familie, arv og skifte i tillegg til konkurser –  hun er vant til å bistå mennesker i sårbare situasjoner. Dette tar hun med seg inn i arbeidet med klientene våre.

Det nyeste tilskuddet til avdelingen er Thea Lerfaldet. Hun kommer fra Norman & Co, og har også erfaring som innkjøpsrådgiver i Ringerike kommune. Den varierte bakgrunnen har gitt henne god erfaring med å snakke med mennesker i ulike livssituasjoner. Å møte folk med forståelse er essensielt for å sikre godt samarbeid med klientene.

Det var viktig for oss å dekke ressursbehov i avdelingen, for å opprettholde vår tydelige posisjon i markedet. Avdelingsleder Lars Christensen påpeker også at det veldig hyggelig at alle de tre ønsket seg spesielt til FAS.

Derfor velger de familie, arv og skifte

Alle de nyansatte trekker frem familie-, arve- og skifterett som et spennende fagområde å jobbe med. Spesielt spennende fordi det er mye fokus på psykologien og menneskelige relasjoner, i tillegg til jussen. “Av og til må man velge mellom spennende faktum og spennende juss. Her får jeg begge deler”, sier Kine Jåtten. De nevner også at sakene innen disse fagområdene er veldig varierte noe som også skaper variasjon i løsningene som kreves. Det synes de er spennende.

I tillegg har alle tre et grunnleggende ønske om å jobbe med juss som direkte kan hjelpe menneskers liv. De trekker alle frem motivasjonen og gleden de får ved å kunne bistå klienter i såre og viktige, personlige situasjoner.

Hvorfor akkurat Hjort?

Både Kine, Thea og Marit valgte Hjort som sin neste arbeidsplass mye på grunn av det sterke fagmiljøet, som de nå skal bidra til. Vår avdeling for familie, arv og skifte er anerkjent i bransjen, og vi skiller oss fra mange andre forretningsjuridiske advokatfirmaer ved å ha en slik satsing på privatjuss. Avdelingen er også relativt stor, noe som gir de nye en god gruppe med sparringspartnere.

Det er stort nok til at du har folk å spille på, både faglig og sosialt, men lite nok til at du faktisk får en betydning, både på avdelingen og i Hjort generelt.

– Kine Jåtten

Egenarten til arbeidet innen familie, arv og skifte

Det er flere grunner til at vi i Hjort synes det er viktig å ha et godt fagmiljø innen familie-, arve- og skifterett. For det første er familiesituasjoner og samlivsformene mer mangfoldige nå, og det gjør jussen på disse områdene mer og mer komplisert. Derfor er det viktig for oss å være kompetente og gode rådgivere innen disse fagfeltene. Det er viktig at vi har ressurser nok til å holde oss oppdatert på feltet. Med et større team vil vi også sikre oppdatert spisskompetanse i hele bredden av hva familie, arve- og skifteretten innebærer.

De nye advokatene bidrar også til styrking av avdelingen som juridiske rådgivere. Vi er opptatt av at advokatene våre er profesjonelle og gode i møte med mennesker. Dette er ekstremt aktuelt for denne avdelingen, som møter privatpersoner i spesielt krevende og personlige livssituasjoner. I møtet med ulike klienter henter alle tre kompetanse fra tidligere arbeidsplasser. Det personlige aspektet i rådgivningen er også grunnen til at de nye advokatene ønsket å jobbe med privatrett hos oss i Hjort.

Det er særlig samspillet mellom menneskelige relasjoner og juss som jeg synes er interessant. Saker innenfor familie- og arverett involverer vanligvis følelser noe som gjør at det blir stor variasjon i sakene og derfor også̊ hvilken løsning som passer til den enkelte sak.

– Thea Kristine Lerfaldet