Erik Gjævenes rykker opp til specialist counsel - Hjort
Hva leter du etter?

Erik Gjævenes rykker opp til specialist counsel

Fra juli 2024 trer Erik Gjævenes inn i rollen som specialist counsel i Hjort. Erik har bred og meget sterk kompetanse innen eiendomsrett.

Våre specialist councels er en viktig ressurs for firmaet. Rollen innebærer å bidra til å styrke Hjorts kompetanse og omdømme innen spesifikke juridiske områder. Dette er en seniorrolle som krever lang erfaring og anerkjennelse innen sitt fagområde. Vi stiller krav til både faglig styrke og kommersiell kompetanse hos våre specialist councels.

Erik har vært en del av eiendomsavdelingen siden 2010, og er en svært viktig ressurs for avdelingen og firmaet. Han jobber bredt med mange typer eiendomsrelaterte saker, men har særskilt kompetanse innen tomtefeste, skjønn- og ekspropriasjonsrett, tingsrett, skog- og landbruksjuss og plan- og bygningsrett.  Han har omfattende prosedyreerfaring fra både ordinære domstoler (herunder skjønn), jordskifteretten og voldgift, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2013.

Det er svært velfortjent at Erik rykker opp til stillingen som specialist counsel. I tillegg til at han er en kjemperessurs for Hjorts eiendomsfaglige miljø og for firmaets klienter, er han en svært hyggelig kollega som alltid tar seg tid til å diskutere saker og å lære opp nyansatte innenfor ulike eiendomsrelaterte spørsmål. Erik har vært i Hjort i mange år og vi håper virkelig å beholde han i mange år fremover også.

– Liv Zimmermann

Vi gratulerer Erik med velfortjent opprykk. Vi er sikre på at han vil fortsette å bruke sin dyptgående ekspertise i oppdrag for våre klienter.