Kenneth Høgevold - Hjort
Hva leter du etter?

Kenneth Høgevold

Partner

Kenneth Høgevold bistår klienter primært innen energi- og industrisektoren med rådgivning, transaksjoner og tvister. Han har bred erfaring både fra olje og gass, fornybar energi og ny og tradisjonell industri. Kenneth er også en av landets fremste juridiske eksperter på fjernvarme.

Kenneth har særlig ekspertise på kontraktsrådgivning, og har i en årrekke bistått større energi- og industriaktører i forhandlinger både om nye kontrakter og underveis i kontraktsforholdet. I 2021 og 2022 har det særlig vært mange spørsmål knyttet til hvordan covid-19-pandemien og sanksjoner i kjølvannet av krigen i Ukraina påvirker partenes forpliktelser i eksisterende kontrakter.

Innen energiregulatoriske spørsmål har Kenneth, i tillegg til fjernvarme, særlig kompetanse på nettregulering, herunder spørsmål om konsesjon, tilknytningsplikt og anleggsbidrag. Han har bistått klienter blant annet med rådgivning knyttet til tilknytning av ny kraftkrevende industri, klagesaker overfor NVE og RME, og rådgivning knyttet til lokal energiproduksjon fra solceller i næringsbygg.

Kenneth har også betydelig erfaring med transaksjoner på energifeltet. Han har bistått klienter med flere store lisenstransaksjoner innen olje og gass, i tillegg til transaksjoner innen vind- og vannkraft.

I tillegg har Kenneth solid erfaring med store prosessoppdrag, og er særlig en verdifull ressurs i kontraktstvister som involverer kompliserte ingeniørtekniske problemstillinger.

Arbeidserfaring
2023
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2013
Advokat, CMS Kluge Advokatfirma
2011
Praktikant, Kluge Advokatfirma
2010
Praktikant, Torkildsen, Tennøe & co
Utdanning
2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012
Vitenskapelig assistent, avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo
2006
Emner innen statsvitenskap og ingeniørvitenskap, NTNU, Trondheim
Rangeringer

Anbefalt av Legal 500 2022 i Electricity and renewable energy

Senior associate Kenneth Høgevold ‘has a quick grasp of complex issues‘.

I have worked with Kenneth Høgevold. He has shown a quick grasp of complex issues, how they might be linked to other possible issues and is able to see the whole picture. He works independently and is able to propose solutions with good reasoning for meetings with the counter party. I especially appreciate his willingness to be available for a phone call at any time and to get the work done, no matter how late at night or how difficult the counter party is. 

-Legal 500, testimonials, 2022