Webinar: Byggherren betaler ikke – hva gjør du som entreprenør? - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Byggherren betaler ikke – hva gjør du som entreprenør?

Byggenæringen er en bransje hvor det historisk sett har vært mange konkurser. Den viktigste årsaken er at nødvendig likviditet faller bort, noe som igjen gjør at partene i kontrakten ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Det kan være mange grunner til likviditetsproblemer, som vi tydelig har sett denne våren under koronapandemien.

Vanligvis vil det være lite å hente for kreditorene i konkursboet. Det er derfor viktig at man både i forbindelse med kontraktsinngåelsen og under prosjektperioden sikrer seg slik at man reduserer risiko og det potensielle tapet.

Andre ganger opplever man at det ikke er byggherrens evne til å betale som skaper utfordringer, men viljen. Også denne situasjonen er det viktig å være forberedt på, og å vite hvilke virkemidler man har for å oppnå betaling fra en uvillig debitor.

I webinaret tar vi utgangspunkt i entreprenørens situasjon når byggherren ikke betaler. Fremstillingen er basert på de sikringstiltakene standardkontraktene NS 8405 og NS 8407 går gjennom. Vi ser på sikkerhetsstillelse, betalingsoppfølging, stansing, heving og tvangsinnfordring, samt konkurs. Mye av det som gjennomgås er gyldig også for andre kontrakter, som underentrepriseforhold.

Finn Magne Prydz har mer enn ti års erfaring med entrepriserett, og bistår både entreprenører og byggherrer med rådgivning og tvisteløsning. Finn Magne har også erfaring med konkurs og tvangsfullbyrdelse fra domstolene.

Aslak Førde har lang erfaring med bistand både til entreprenører og byggherrer i bygg- og anleggsprosjekter. Aslak har også spesialkompetanse innenfor tvisteløsning.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Byggherren betaler ikke – hva gjør du som entreprenør? - Hjort-ukene 2020 - Advokatfirmaet Hjort
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer