Fremtidsfullmakt - Hjort
Hva leter du etter?

Fremtidsfullmakt

Livet er uforutsigbart, og man vet aldri hva fremtiden bringer. Selv om de fleste personer beholder en god mental helse hele livet, er vår anbefaling å opprette en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt sikrer at personlige og økonomiske forhold håndteres på dine premisser av nærstående, hvis du selv ikke lenger er i stand til å ta avgjørelsene. Fullmakten kan gis til en eller flere personer hvor den som får fullmakten kan representere fullmaktsgiveren etter at vedkommende av ulike årsaker er ute av stand til å ivareta egne interesser. En slik fullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold og er et alternativ til vergemål.

Det finnes mye god informasjon om fremtidsfullmakter på fylkesmennenes hjemmesider. En prat med en av våre advokater kan likevel ha sine klare fordeler, for å sikre at formkravene sikres.