Erik_Gjaevenes

Erik Gjævenes

Senioradvokat - Møterett for Høyesterett

Erik Gjævenes arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold og energirett, samt generell kontraktsrett og prosedyre.

Arbeidserfaring

  • 2014: Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2010 - 2014: Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2003 - 2010: Advokat, Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond
  • 2002 - 2003: Advokatfullmektig, Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond
  • 2001: Fungerende underdirektør, Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond
  • 1999 - 2000: Førstekonsulent, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utdanning

  • 1998: Cand. jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den Norske Advokatforening

Språk

  • Engelsk