Nå er Hydropower AS sitt solkraftanlegg, Vikersund solkraftverk, operativt - Hjort
Hva leter du etter?

Nå er Hydropower AS sitt solkraftanlegg, Vikersund solkraftverk, operativt

Etter at Landbruksdirektoratet ga Hydropower AS medhold i klagen mot Statsforvalterens vedtak har selskapet nå fullført byggingen av solkraftverket, og kraftproduksjonen er i full gang.

Hjortadvokatene Liv Zimmermann og Erik Gjævenes bisto Hydropower i å påklage Statsforvalterens vedtak, og klagen ble tatt til følge i mai 2023. Lanbruksdirektoratet la til grunn for medholdet i klagen at grunneier selv kan bestemme hvordan jorden skal brukes, så lenge det handler om jordbruksdrift (og Helgesen hadde planlagt at jordet i tillegg skulle benyttes som beiteområde for sauer). De la også stor vekt på at tiltaket bidrar til produksjon av utslippsfri energi i sitt vedtak, noe som gagner samfunnet.

Vi har omtalt saken tidligere, les vår artikkel om samarbeidet her.

I dag er Vikersund solkraftverk, som er solkraftverket Helgesen og Hydropower ønsket å bygge, operativt. «Det produserer strøm som bare det», sier Helgesen til Europower. Anlegget har en installert effekt på 2,3 MW.

Vikersund solkraftverk er imidlertid ikke saksbehandlet hos NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) fordi anlegget ikke var konsesjonspliktig etter energiloven. Derfor er det altså i drift før det kraftverket som har «status» som Norges første solkraftkonsesjon.

Etter suksessen med Vikersund solkraftverk er Hydropower i gang med å planlegge to nye solkraftverk, hvor ett av dem er i forlengelse av det første anlegget. De har kommet et stykke på vei i prosjekteringen, og har som mål å starte montering av anlegget i 2024.

Les Europowers artikkel her.

Hjort har utvidet erfaring

Hjort har bistått Hydropower AS i hele prosessen, så vel i spørsmål om byggesak, konsesjon- og delingstillatelse etter jordloven, avtale med grunneier mm. Trengs det bistand for etablering av solcelleanlegg, har Hjort god kompetanse. Vi har sterke avdelinger innen både eiendom og fornybar energi, og bistår deg gjerne.