Hjort x Move Webinar | NIS2 - forberedelser overordnet og teknisk løsning i Microsoft plattformen - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort x Move Webinar | NIS2 – forberedelser overordnet og teknisk løsning i Microsoft plattformen

Hjort og Move har gleden av å invitere til et webinar om NIS2-direktivet. Vi vil gjennomgå juridiske krav som stilles til norske virksomheter, og se nærmere på tekniske muligheter Microsoft 365 plattformen gir for å sikre etterlevelse av NIS2 direktivet.

 

 

Vi kommer til å gjennomgå: 

Introduksjon til NIS2-direktivet

Hjortadvokat Petter Enholm vil gi en introduksjon til regelverket, med en overordnet oversikt over juridiske krav som følger av NIS2-direktivet.

Teknisk implementering

 

Roy Allan Hansen fra Move, som er spesialist på IT-sikkerhet, vil knytte sikkerhetskravene opp mot løsningsmuligheter i Microsoft 365-plattformen

Sikkerhet er ledelsens ansvar

Avslutningsvis gir vi en kort oversikt over ledelsens ansvar for informasjonssikkerhet og mulige konsekvenser av ikke å etterleve NIS2-kravene.

Webinaret er særlig relevant for virksomheter som enten selv omfattes av digitalsikkerhetsloven og NIS2, eller leverandører som pålegges kontraktsfestede plikter knyttet til sikkerhet. Virksomheten bør benytte eller ha planer om å benytte Microsoft 365 for å få utbytte av den tekniske delen.

Det vil være mulig å stille spørsmål i løpet av foredraget. Spørsmål vi ikke rekker å besvare i løpet av webinaret, vil bli besvart per e-post.

Meld deg på