Hjort x Move | Webinar: Er du klar for AI revolusjonen? - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort x Move | Webinar: Er du klar for AI revolusjonen?

Økt datakraft, big data, Internett, cloud computing, nye algoritmer innen maskinlæring, samt ChatGPT er alle viktige faktorer for AI revolusjonen.

Bli med på vårt AI-webinar og lær om veien videre for kunstig intelligens, relevante bruksområder, og hvordan du kan bygge din egen AI-infrastruktur. Få innsikt fra eksperter og oppdater deg på teknologi og sikkerhetsutfordringer i forbindelse med AI.

Praktisk informasjon
Dato: 9. januar
Tid: kl. 08.30 – 11:45
Plattform: Teams

Meld deg på

Agenda

08:30- 08:40

Innledning
v/ Leif B. Paulsen, viseadministrerende direktør i Move as

08:40-09:10

Grunnleggende forståelse av AI og veien videre
v/Helge Legernes, leder produktivitet og innsikt i Move as

Helge har 20 års erfaring fra arbeid med AI og gir oss forståelse av teknologi og begreper som benyttes som f.eks hva er forskjellen på AI og Generativ AI, hvordan virker maskinlæring?

I denne presentasjonen vil du lære deg grunnleggende termer innen AI og ChatGPT og hvordan du kan forberede deg for å utnytte AI- teknologien i din virksomhet.

Hvor er vi i dag, hva skjer videre og hvordan kan vi forberede oss for utnyttelse av AI-teknologien.

09:10 – 09:40

Hva er tilgjengelig av teknologi
v/Helge Legernes, leder produktivitet og innsikt i Move as

Move gjør sine betraktninger på status til IBM, Microsoft, Nvidia og ChatGPT når det gjelder deres tilbud til norske sluttkunder. Vi ser på mulighetsbildet med disse sentrale aktørene og hva du må være oppmerksom på med de ulike løsningene.

09:40 – 09:45

Kort Pause

09:45-10:10

Personvern og AI
v/Eirik Gulbrandsen, senior konsulent i Datatilsynet

Hvilke aspekter av personvern må vi ta hensyn til når vi implementerer AI-løsninger? Hvilke lover og forskrifter gjelder for dette området? Hva er de pågående tiltakene for personvernregulering?

10:10 – 10:35

Juridiske betraktninger fra et kundeperspektiv ved bruk av AI
v/ Petter Enholm, Senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort

Petter Enholm vil gjøre rede for dagens og kommende regulering vedrørende bruk av kunstig intelligens. Relevante spørsmål knyttet til trening av kunstig intelligens, personvern, opphavsrett, risiko og sikkerhet, etikk mv. vil gjennomgås. Mange oppfatter personvernregelverket som en sperre mot bruk av kunstig intelligens, og Enholm vil gi noen vurderinger av om og eventuelt hvordan treningsdata kan benyttes. Enholm vil også drøfte regulering av ansvar og erstatning, samt kontraktsregulering av dette.

10:35 – 10:55

Skape gevinster med konkrete løsninger
v/Helge Legernes, leder produktivitet og innsikt i Move as

Helge tar utgangspunkt i tilgjengelige AI-tjenester, teknologi og relevante brukerbehov.

Vi beskriver en del konkrete eksempler på hvordan dere kan løse forskjellige brukerbehov og prosessen fra idé til konkrete løsninger.

Betraktninger vedrørende gevinstpotensialet og kostnadsstrukturer og kostnadsnivå.

11:00 – 11: 20

Hvordan bygge egen AI infrastruktur
v/Åsmund Berget, teknologidirektør i Move as

Mange norske kunder vil dekke sine behov for AI- løsninger gjennom offentlige skytjenester, mens andre av årsaker som strategi, sikkerhet, ytelsesbehov og kostnader vil etablere sin egen private sky eller hybrid løsning for disse tjenestene.

Move er den leverandøren i det norske markedet som har levert mest av nettopp denne typen IT-infrastruktur til blant annet norsk forskningsinstitusjoner for storskala data- og beregningsvitenskap.

Teknologidirektør Åsmund Berget i Move vil gi dere en innføring i hvilke infrastrukturteknologier som er relevante for å bygge en egen private eller hybrid AI-plattform. Her blir du oppdatert på det siste innen datasenterteknologi og eksempler på infrastrukturdesign for å få en hensiktsmessig plattform til å etablere dine egne AI-tjenester.

11:20 – 11: 40

Hva har vi av trusler og sårbarheter relatert til AI-løsninger, og hvordan møter vi de
v/Henning Gaalaas, Sorasec

Sleeping with one AI open – AI-baserte løsninger påvirker oss og samfunnet vårt, ofte uten at vi er klar over det, til å ta beslutninger som kan endre livets gang for bedrifter og for oss privat. Til tross for graden av tillit vi setter til Machine Learning (ML)-algoritmer, kan disse systemene utnyttes. Vi forventer at kriminelle vil sette søkelys på slike systemer etter hvert som stadig flere bedrifter og det offentlige tar i bruk AI/ML tjenester. I denne presentasjonen vil vi vise hvordan slike angrep kan utarte seg, og hvilke konsekvenser det kan medføre. Vi presentere eksempel på teknologi som kan møte disse Cybercrime truslene.

11:40 – 11:45

Oppsummering og avslutning
Leif B. Paulsen, viseadm. direktør, Move