Webinar: Hjemmekontor – den nye normalen? | Hjort

Hva leter du etter?

Webinar: Hjemmekontor – den nye normalen?

Aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger ved bruk av hjemmekontor
Onsdag 24. juni
kl. 09.00 – 10.00

Mange bedrifter har i disse dager erfart at det både er fordeler og ulemper ved bruk av hjemmekontor. I takt med at samfunnet og næringslivet så smått har begynt å åpne opp, har flere virksomheter også tatt til orde for å innføre mer permanente endringer i måten de ansatte arbeider på, blant annet ved at man i større grad skal jobbe hjemmefra. Dette reiser en rekke arbeidsrettslige spørsmål, som arbeidsgivere bør ha tenkt gjennom før man går i gang med tilsvarende endringsprosesser.

Hjort har bistått en rekke virksomheter med henvendelser om bruk av hjemmekontor den siste tiden. På dette webinaret vil vi blant annet gjennomgå hvordan arbeidsgivere kan sikre at de ivaretar styringsretten til å gjøre endringer ved iverksettelsen av hjemmekontorløsninger, håndterer kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø og internkontroll, samt sikrer forutsigbarhet rundt fordeling av kostnader til utstyr ol. på hjemmekontoret. Vi vil også se på Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, som kommer til anvendelse ved de mer permanente og regelmessige hjemmekontorordningene.

 

Webinaret er gratis og passer for alle som ønsker praktiske råd og tips i forbindelse med gjennomføring av ulike former for hjemmekontorordninger.

Meld deg på her.

Fagområde
Kontaktperson