Tariffavtale: Effektivt virkemiddel i klimapolitikken - Hjort
Hva leter du etter?

Tariffavtale: Effektivt virkemiddel i klimapolitikken

Tariffavtale er en særegen avtale fordi den binder organisasjonens medlemmer, den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette gjør avtalen til en unik avtaletype og et viktig instrument til å påvirke i klima- og miljøpolitikken.

Det finnes en rekke eksempler på bruk av tariffavtalen som instrument for å innføre endringer av stor samfunnsmessig betydning, som for eksempel AFP-ordningen, lavlønnsgarantier og solidaritetsalternativet. Slike milepæler gjenspeiler den makten tariffregulering gir arbeidslivets parter når de forener kreftene. Det er i dette perspektivet ideen om grønne tariffavtaler må videreutvikles.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort

Christopher Hansteen er spesialist i arbeidsrett og prosedyre, og bistår organisasjoner, arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor alle sektorer innen kollektiv og individuell arbeidsrett. I denne episoden av Energisk får du et innblikk i tariffavtalens kraft til å påvirke i klima- og miljøpolitikken.

Episodens ekspert er Christopher Hansteen

Hva er tariffavtale?
Tariffavtalen er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtalen er en unik avtaletype i rettslig sammenheng. Det spesielle med den er at den ikke bare binder avtalepartene, organisasjonene, men også er bindende og tvingende for deres medlemmer, den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Det betyr at en tariffbundet arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kan avtale noe i strid med tariffavtalen.

Hva er grønn tariffavtale?
Forenklet sagt er en grønn tariffavtale en eller flere bestemmelser som skal fremme klima- og miljøtiltak. Det spesielle med en tariffavtale er at den ikke bare binder avtalepartene, organisasjonene, men også er bindende og tvingende for deres medlemmer, den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Det betyr at en tariffbundet arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kan avtale noe i strid med tariffavtalen.

Tariffavtalens arbeids- og lønnsvilkår blir automatisk del av de individuelle arbeidsforholdene. Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler noe i strid med tariffavtalen, er ordningen ugyldig og erstattes uten videre av tariffavtalens regulering. I tillegg bygger tariffavtalen normalt på forutsetninger om at den ikke skal fravikes overfor uorganiserte og andre utenforstående arbeidstakere. I praksis vil derfor også deres arbeidsforhold i stor grad bli regulert i samsvar med tariffavtalen.

Disse rettsvirkningene gjør tariffavtalen til et effektivt og disiplinerende instrument. Tariffavtalen kan derfor være et egnet virkemiddel for å fremme klima og miljø, særlig i land med høy tariffavtaledekning, som tilfellet tradisjonelt har vært i de nordiske land.

Ønsker du å lese mer om tariffavtalen som et rettslig instrument, har Christopher Hansteen sammen med Alexander Næss Skjønberg forfattet kapittelet «Tariffavtalen som et rettslig instrument» i boken «Grønne tariffer».

Episoden «Tariffavtale: Et effektivt virkemiddel i klimapolitikken» hører du på Spotify, iTunes og der du hører på podkast.

Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen bør tas i bruk i det grønne skiftet. Samarbeid mellom arbeidslivets parter er helt avgjørende for at de nødvendige tiltakene for å håndtere klimakrisen kommer i gang. Boken «Grønne tariffavtalen» gir innspill til hvordan en felles dugnad kan organiseres gjennom grønne bestemmelser i dagens tariffavtaler.

Vi hører gjerne fra deg!