EUs taksonomi: Bærekraftig kapital? - Hjort
Hva leter du etter?

EUs taksonomi: Bærekraftig kapital?

Viktigheten av at finans- og fornybarnæringen snakker samme språk og kategoriserer på like premisser. Vi snakker med Thina Saltvedt

Hør episoden på Spotify ved å trykke her, eller iTunes ved å trykke her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Episode 6

EUs taksonomi er allerede et faktum, og EUs handlingsplan for bærekraftig finans vil bli svært viktig for norsk næringsliv fremover. Men hva betyr egentlig taksonomi, ESG, grønne og brune aktiviteter? Og hvilke konsekvenser vil EUs taksonomi ha for energi- og fornybarbransjen? Sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, Thina Saltvedt, gjester Energisk.

Begrepet taksonomi betyr navnsetting av systematiske enheter. Når det snakkes om EUs taksonomi, er dette forordningen om klassifiseringssystemet som er vedtatt av EUs organer som trådte i kraft i 12. juni i fjor, men kravene vil først gjelde fra 2022 og 2023.

Taksonomien er en av grunnpilarene i EUs handlingsplan for bærekraftig finans, og er kjernen i å nå klimamålene i Paris-avtalen og målet om et nullutslippssamfunn i 2050.

Formålet med det nye klassifiseringssystemet er, veldig forenklet forklart, å dele næringsvirksomhet inn i «grønne» og «brune» aktiviteter. EU er nå helt i sluttfasen i en lang prosess med de tekniske kriteriene som vil bli benyttet for å bedømme om økonomiske aktiviteter oppfyllet kravene til bærekraft. Finansnæringen får nå en nøkkelrolle i denne omstillingen, fordi EUs taksonomi vil bli svært viktig for norsk næringsliv.

Når Energisk skulle ha en episode om EUs taksonomi kunne vi ikke fått en bedre gjest enn Thina Saltvedt. Hun gir et øyeblikksbilde over Norsk og internasjonal økonomi, og setter det nye begrepsapparatet i en kontekst som får frem viktigheten av en lovtekst som skal definere hva som er bærekraftige investeringer. For å virkelig få fart på det grønne skiftet, som Thina påpeker i podkasten, er det effektivt å skape endringer som kanalisere pengene i riktig retning.

Taksonomien vil bidrar til å flytte grønn kapital, men på like kriterier, slik at prismekanismene og risikovurderingen settes på bakgrunn av samme informasjon. Kravene til grønn finansiering gjør derfor at virksomheter kan forvente etterspørsel etter data knyttet til de tekniske kriteriene som beskrives i taksonomien. EUs taksonomi er nå den første lovregulering av ESG (environmental, social and corporate governance) som skal spenne over alle sektorer og alle industrier.

En tydelig utfordring Thina observerer er at det ikke er noe mellom brunt eller grønt i et veldig stramt regelverk. Norske selskaper innenfor energisegmentene, som vi anser å produsere ren og grønn energi, oppfyller ikke nødvendigvis EUs tekniske kriterier. Derfor får energibransjen en viktig jobb fremover med å tilpasse seg rammeverket.

Episoden om EUs taksonomi med Thina Saltvedt kan du høre på Spotify, iTunes og andre steder der du lytter til podkast. Vi vil også anbefale episoden med Espen Barth Eide, for å få et dypdykk i hvordan USAs klimapolitikk vil påvirke norske bedrifter.

 

Episodens ekspert er Thina Saltvedt