Miljøkriminalitet: Risikovurdering, bøter og straff - Hjort
Hva leter du etter?

Miljøkriminalitet: Risikovurdering, bøter og straff

Rettsvesenet har behandlet flere saker om miljøkriminalitet hvor enkeltpersoner er ansvarlige for handlinger og ulykker hos bedrifter. Vi snakker med advokat Christian Hjort.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her, eller iTunes ved å trykke her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 5

Kampen mot miljøkriminalitet har det siste året fått mye oppmerksomhet. Rettsvesenet har behandlet flere saker, og myndighetene har satt søkelys på kunnskapsdeling, forståelse og engasjement i samfunnet rundt miljøkriminalitet.

Regjeringens stortingsmelding om miljøkriminalitet (Meld. St. 19 (2019–2020)) er en helhetlig politikk som styrker innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt. Miljøkriminalitet skal straffes strengt, og utbyttet ved den type kriminalitet skal inndras.

Politiet har gått fra tradisjonell etterforsking av straffesaker, til også å jobbe aktivt med å forebygge miljøkriminalitet. ØKOKRIM utgjør her en viktig rolle.

Energibransjen påvirkes naturligvis også av dette, som en sektor som bidrar til klimaendringer, sikker forsyning og grønn vekst. Energi- og miljøsektoren favner bredt, og er underlagt en rekke regler og reguleringer, blant annet vannressurs-, vassdragsregulerings- og energiloven. Et viktig poeng er at reglene er til for å minimere risikoen for uheldige konsekvenser, som risikoen for blant annet miljøskadelige utslipp og andre ulykker.

En sentral del av vår rolle som advokater er å sørge for at selskapene er i stand til å holde oversikt over, og overholde reglene, selskapene er underlagt. Dette er viktig tema i denne episoden. For selv om vi veileder selskaper med gode rutiner for å minimere risikoen for utslipp eller andre ulykker, er det ikke til å komme fra at ulykker inntreffer fra tid til annen.

I denne episoden gjester Christian Hjort Energisk. Vi får et innblikk i hvilke reaksjoner selskaper risikerer dersom miljøkriminalitet forekommer, både administrative reaksjoner fra forvaltningsmyndigheter og straffereaksjoner fra påtalemyndighet. Som en av de fremste prosedyreadvokatene innenfor sitt felt, gir også Christian konkrete råd for å forebygge og minimere risiko for ulykker.

Episoden «Miljøkriminalitet: Risikovurdering, bøter og straff» kan høres på Spotify, iTunes og andre steder du lytter på podkast.

Episodens ekspert er Christian Hjort