Sjef i Statnett: Fra statisk til dynamisk tidsalder - Hjort
Hva leter du etter?

Sjef i Statnett: Fra statisk til dynamisk tidsalder

At fremtiden er elektrisk, er Auke Lont sikker på. Men hvor raskt kommer endringene? Og trenger vi flere TSO-er i det norske kraftsystemet?

Hør episoden på Spotify ved å trykke her, eller iTunes ved å trykke her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 11

I denne episoden får vi besøk av Auke Lont, en bauta i energibransjen. Auke har hatt stillinger som blant annet konserndirektør i Statoil og Nordic Energy, og sist, men ikke minst, konsernsjef i Statnett. Vi får et innblikk i Statnetts rolle, konsernets utvikling og hvordan fremtiden ser ut for det norske kraftsystemet.

At det kommer strøm ut av stikkontakten er Statnetts oppgave. Konsernet er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av kraftsystemet. Statnett koordinerer produksjon og forbruk av strøm slik at det til enhver tid er balanse i kraftsystemet.

Auke ble konsernsjef i Statnett i 2009, men bestemme seg i fjor for å gi stafettpinnen vindere. I mars i år trådde han av, og det er stor stas å ha Auke Lont som gjest i vår podkast!

Episodens ekspert er Auke Lont

I løpet av 12 år i sjefsstolen kan han se tilbake på hendelser som har vært med på å forme dagens kraftsystem. Vi er innom hendelser som Auke beskrives som sjelsettende. «Hardangerkrigen» ble en hendelse om kraftledninger som preget arbeidet til konsernet i lang tid. «Monstermastene» inkluderte politikk, lokalsamfunn, natur og ikke minst juss. En konsesjon som endret systemet er en del av den spennende norske energihistorien.

Utenlandskabler er et begrep som nylig har dukket opp for alvor i samfunnsdebatten, men som Auke har arbeidet lenge med. Kabler til Tyskland og Storbritannia har, og fortsatt er, investeringsprosjekter med politiske utfordringer og mye juss involvert.

Auke er også innom hva som påvirker norsk sektor. Han er tydelig på ulempene er mange ved å ikke være med i EU. EU-retten legger tydelige føringer som ikke er tilpasset vårt energimarked. Konkurranseretten og frikonkurransen er også noe Ola, Sjur og Auke kommer innom i episoden. Auke trekker frem hvordan komplekse systemer kan være et hinder, og peker på problematikken ved å ha flere markedsplasser for salg og kjøp av elektrisk energi.

Har du lyst til å lære mer om Kraftmarkedet? Energisk har hatt en samtale med Hans Randen i Nord Pool. Episoden «Kraftmarkedet: Trender og grønn påvirkning» gir et innblikk i det finansielle strømmarkedet.

Alle som har blitt kjent med Ola gjennom podkasten, vet at det kommer spørsmål om havvind, og hvem er vel bedre skikket til å svare på strømnett til havs enn nettopp Auke?

At fremtiden er elektrisk, er Auke sikker på. Men hvor raskt kommer endringene? Og mener Auke at vi trenger flere TSO-er i det norske kraftsystemet?

Episoden «Sjef i Statnett: Fra statisk til dynamisk tidsalder» hører du der du lytter på podkast.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her,
eller på Appels podkast ved å trykke her.

God lytting!